Vi kæmper for naturen. Hver dag

Vi mennesker giver desværre ikke naturen lov til at redde sig selv. Derfor redder vi den et projekt ad gangen sammen med vores mange støtter og samarbejdspartnere. Det er et stærkt fællesskab, der gør en forskel for kloden og vores fælles fremtid.

Bjerggorilla i Uganda

Vi skaber de bedste betingelser for bjerggorillaerne.

Læs mere om projektet

Danmark skal være vildere

WWF og Haveselskabet inviterede danskerne til at komme ud i deres haver og gøre dem vilde.

Læs mere

Isbjørne og mennesker lever i fred

WWF har oprettet en isbjørnepatrulje i den lille østgrønlandske by Ittoqqortoormiit, der skal forhindre konflikter mellem indbyggere og isbjørne.

Projekt Isbjørnepatruljen

En korridor redder de vilde dyr

Sammen med Hempel Fonden kæmper WWF for at genoprette skoven mellem to nationalparker, så jaguaren, andesbjørnen, tapiren og andre vilde dyr kan få et sammenhængende naturområde.

Læs mere

Elefanter bliver dræbt for deres hud

De vilde asiatiske elefanter i Myanmar kæmper mod en bizar trend. Deres hud er blevet en efterspurgt vare på de illegale markeder i Sydøstasien.

Læs mere

Vores have bliver tømt for fisk

Vi får danskerne til at vælge bæredygtig fisk.

Læs mere

Kamp mod plastik i Kenya

Vi fjerner plastaffaldet fra Kenyas kyst og giver det værdi.

Læs mere

Plastik-Smart

Med Projekt Plastik-Smart er der blevet indsamlet og kortlagt affald på 10 strande fordelt over hele Danmark i maj 2019.

Projekt Plastik-smart

Regnskovens dyr har brug for hjælp

I 2019 oplevede Indonesien enorme skovbrande, og tusindvis af dyr stod forsvarsløse. Vi igangsatte derfor en omfattende kampagne med det formål at redde dyrene og deres hjem.

Læs mere

Vi skal redde unik naturarv

Rwenzori Mountains National Park er hjem for et helt enestående dyre- og planteliv. Men nationalparken i Uganda er truet af menneskelige aktiviteter som afskovning og krybskytteri. Derfor er vi gået sammen med Hempel Fonden om at bevare den unikke natur.

Projekt Rwenzori

Skovbrandene i Amazonas blev slukket

Billeder af en brændende Amazonas regnskov har prentet sig i vores bevidsthed.

Læs mere

Vi vil fordoble de vilde tigere

Vi arbejder for at sikre tigerens overlevelse i Myanmar samt beskytte den fantastiske natur, den lever i.

Læs mere

Vi beskytter Nepals tigere

Hver eneste dag sætter WWF's frivillige ungdomspatruljer livet på spil for at patruljere i Bardia Nationalpark i det vestlige Nepal.

Læs mere

Vi giver de unge en stemme

Verdens yngre generationer har krav på en stemme i udviklingen af de nye globale naturmål.

Læs mere

Australske skovbrande

Vi bekæmpede skovbrandene i Australien.

Læs mere

Nationalparker i Uganda

For at stoppe skovhugst og nedskydning af nationalparkens dyr i Uganda, lod WWF tidligere krybskytter forvalte nyplantet eukalyptusskov.

Læs mere

Bæredygtig energi i Mekong

WWF kæmper for miljøvenlig energi til de fire Mekonglande - Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand og Vietnam.

Læs mere

Skovbevaring i Myanmar

På grænsen mellem Myanmar og Thailand ligger Dawna Tenasserim – et af verdens største skovområder, der er hjemsted for et unikt dyre- og planteliv og hele 7 store kattearter.

Læs mere

Grønnere te i Kenya

Produktion af te i Kenya belaster en af de vigtigste skove i området.

Læs mere

Projekt H&M sømrokker

I samarbejde med H&M, sætter WWF Verdensnaturfonden fpokus på det hav af liv, der befinder sig i vandene omkring Danmark, blandt andet ved at sætte sømrokker ud.

Læs mere

Projekt Danskerne & Havet

Vi har med projekt ´Danskerne & Havet´ engageret over 10.000 danskere i alle aldre langs de danske kyster.

Danskerne & Havet

Opdag Havet 2.0

Med projektet Opdag Havet 2.0 har vi fokus på at gøre danskerne endnu klogere på havets natur ved at skabe innovative og engagerende undervisningsmaterialer på gymnasieniveau. Alt dette er tilgængeligt på hjemmesiden www.opdaghavet.dk, som er et tilbud til såvel biologilærere som elever.

Projekt Opdag Havet 2.0

Biohuts i Grenaa havn

Opførelse af 10 biohuts i Grenaa havn. Biohuts fungerer som hjem for små torsk ved kysten, hvor de kan finde ly og mad, indtil de som større torsk svømmer ud på åbent hav.

Læs mere

Det store plastikknæk

Danskerne vil gerne træffe bæredygtige valg i hverdagen. Men når det kommer til plastik, så er det en jungle af plastiktyper, vejledninger og råd, som man nemt kan fare vild i.WWF Verdensnaturfonden og Tuborg har sammen lavet seks guides, der giver dig konkrete råd til at bruge plastik mere bæredygtigt i din hverdag.

Det store plastikknæk

Det gamle land på Knudshoved Odde

Knudshoved Odde er et naturområde med høj biodiversitet. Vi har dog allerede mistet en række arter, fordi skove, skovenge og -lysninger er forsvundet. Læs, hvordan vi vil genskabe et sammenhængende naturområde til glæde for områdets arter.

Læs mere

Sortternens redningsflåde

Der er kun mellem 50 og 80 par tilbage af sortternen, som skal have hjælp til at bevare sine yngleområder. Læs, hvordan vi vil give sortternen en redningsflåde, så vi kan bevare den fantastiske art i den danske natur.

Læs mere

Giv løvfrøen og markfirbenet leverum

Tab af levesteder har medført, at den ikoniske løvfrø er gået voldsomt tilbage i Danmark. Vi vil derfor give løvfrøen en hjælpende hånd, så den kan gøre et comeback i den danske natur. Læs mere om vores arbejde for løvfrøen, og hvordan det også kommer markfirbenet til gode.

Læs mere

Biohuts i Spodsbjerg Havn på Langeland

Fiskebestande i Bælthavet er pressede, da de har mistet værdifuld ålegræs og stenrev, hvor småfisk kunne vokse sig store og finde føde. Vi genskaber nogle af levestederne ved at installere Biohuts i Spodsbjerg Havn, som kan fremtidssikre fiskebestandene.

Læs mere

Isbjørneberedskab

Sultne isbjørne betyder sammenstød mellem mennesker og dyr med fatale konsekvenser til følge. Projekt isbjørneberedskab sørger for, at borgere i Grønland får de rette redskaber og uddannelse, så isbjørne ikke bliver skudt i selvforsvar.

Projekt Isbjørneberedskab

WWF sætter dansk havnatur på dagsordenen

Havet Kalder er et to-årigt formidlingsprojekt, der har til formål at informere danskerne om tilstanden i de danske have. Havet Kalder er støttet af Aage V. Jensens Naturfond.

Læs mere

Droner hjælper WWF med at tælle moskusokser

Klimaforandringerne påvirker Arktis’ unikke natur og dyrebestande i hel ekstrem grad. Ny teknologi giver WWF en afgørende hjælp i monitorering og optælling af moskusokser, så vi sikrer, at de ikke trues eller bliver udryddet.

Læs mere