Man siger, at livet kun er til låns, men du kan faktisk aflevere dit tilbage, når du har oplevet det. Det kan du gøre ved at betænke WWF i dit testamente. Så er du med til at give klodens natur og vilde dyr videre til næste generation.

Naturen har sandsynligvis givet dig et utal af gode oplevelser. Måske har du set gnuernes vandring over Serengeti? Set solen stå op over Himalaya? Hørt tigerens brøl i junglen? Eller mødt grævlingen en stille morgen i skoven?

De oplevelser bliver desværre mere og mere sjældne. For naturen, som du kender den, er ved at forsvinde. Der er alvorlig fare for, at dine børn og børnebørn ikke kommer til at opleve den på samme måde. Og det er en skam. For naturen er fyldt med magiske vidundere. De forsvinder bare i alarmerende hast.

Betænk WWF som det passer dig

Dine donationer gør en kæmpe forskel for vores arbejde, uagtet om du donerer få eller mange penge. Du kan betænke WWF i dit testamente med et fast beløb eller en procentdel af din arv. Det er helt op til dig!

WWF er, som andre organisationer, fritaget for boafgift. Derfor kan du gøre brug af 30 procent-reglen, hvis du testamenterer 30 procent af din arv til WWF. Med den løsning betaler WWF boafgiften for dine øvrige arvinger udover børn og børnebørn. Det er specielt en fordel, hvis du ikke har direkte arvinger og for eksempel planlægger at efterlade din formue til en niece eller ven.

Det kan være gratis at oprette testamente

Når du betænker WWF i dit testamente, giver vi op til 5.000 kr. inkl. moms i tilskud til advokatsalær. Vi hjælper gerne med at finde en advokat tæt på dig. WWF er også en del af det gode testamente, som samarbejder med Danske Familieadvokater.

WWF giver ikke tilskud til testamenter, hvis indsættelsen er betinget for eksempel af alle andre arvingers død eller af at indsættelsen forøger arven til de øvrige arvinger.

Se mere på "Det Gode Testamente"

Din donation gør en forskel

Din donation hjælper os med at skabe mere plads til naturen. Det gør vi blandt andet gennem store sammenhængende landskabsprogrammer i fx Himalaya, Amazonas og Dawne Tennaseerim på grænsen mellem Thailand og Myanmar.

Vi beskytter også truede arter som for eksempel kæmpe panda, sort næsehorn, isbjørn, tiger og bjerggorilla. Det gør vi gennem tæt samarbejde med regioner og lokalbefolkninger for at bevare dyrenes levesteder og beskytte dem mod for eksempel krybskytteri.

Forandring kommer indefra, så derfor er vi i daglig dialog med politikere og myndigheder om at ændre lovgivningen, så den arbejder med – og ikke imod – naturen.

Når du betænker WWF i dit testamente, er du med til at støtte dette arbejde og meget mere.

Få hjælp til dit testamente

  • Hvis du betænker WWF i dit testamente, giver vi op til 5.000 kr. inkl. moms i tilskud til advokatsalæret.
  • Vi hjælper også gerne med at finde en advokat tæt på dig.

Vi rådgiver dig

Kontakt os på +45 35 36 36 35 eller arv@wwf.dk

Så får du svar på alle dine spørgsmål om arv og testamente.

Det koster dig ingenting. Og naturen vil elske dig for det.

Spørg os om testamente, og vi kontakter dig

Skriv til os
Persondatapolitik *

Ofte stillede spørgsmål / testamente

Når du opretter et testamente, har du mulighed for at betænke velgørende organisationer eller personer, som betyder noget særligt for dig – uafhængigt af om du har børn, om du er gift, og uafhængigt af om du har fast ejendom eller andre særlige værdier.

Her er fire måder du kan betænke WWF på:

1. Op til 75 procent af din formue, hvis du har ægtefælle eller børn. Du kan angive et beløb eller en procentdel

2. Op til 100 procent af din formue, hvis du ikke har tvangsarvinger. Du kan angive et beløb eller en procentdel

3. Et bestemt beløb i form af et legat eller bestemte ejendele, for eksempel indtægten fra salget af et hus

4. Restbeløbet når tvangsarv til ægtefælle eller børn samt legater er betalt

Du kan i princippet selv skrive dit testamente. Dit testamente skal være underskrevet af en notar eller af to vidner for at være gyldigt.

Vi anbefaler, at du får lavet dit testamente af en advokat med speciale i arveret. Så er du sikker på, at testamentet er udformet korrekt, og at dine ønsker bliver tolket efter hensigten. Advokaten kan også forudse situationer, du måske ikke selv har tænkt på. Ligesom advokaten kan være med til at sikre, at din arv ikke belastes unødigt af afgifter.

For at et testamente skal være gyldigt, skal det enten underskrives af en notar eller af to vidner. Et notartestamente opbevares i et centralt register. Det sikrer, at testamentet altid kommer frem i lyset, når det engang bliver aktuelt. Det samme gælder ikke altid for et vidnetestamente, som også kan have formuleringer, der kan være svære at fortolke eller ligefrem blive erklæret ugyldigt.

Arveloven indeholder bestemmelser om, hvem der arver, hvis der ikke findes et testamente. Loven indeholder også bestemmelser om, hvad du kan bestemme, hvis du opretter testamente.

Ifølge arveloven arver din ægtefælle og dine livsarvinger først. Dine livsarvinger er dine børn og deres efterkommere. Arven fordeles med 50 procent til din ægtefælle og 50 procent til dine livsarvinger. Efterlader du kun en ægtefælle og ingen livsarvinger, arver ægtefællen det hele. Efterlader du kun livsarvinger og ingen ægtefælle, arver dine livsarvinger det hele.

Er der hverken ægtefælle eller livsarvinger, arver dine slægtninge alt efter, hvilken arveklasse de tilhører. Er der ingen arvinger i nogen af de tre arveklasser, og har du ikke skrevet testamente, går hele arven til statskassen.

Du kan ændre på fordelingen ved at oprette testamente. Men der er visse tvangsarveregler, der altid gælder. Ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn m.v.) er tvangsarvinger, og de kan ikke gøres arveløse. Tvangsarvinger skal tilsammen have 25 procent af formuen. Det betyder, at du altid kan disponere over 75 procent af din formue. Har du ingen livsarvinger, kan du disponere over hele din formue.

Du kan også begrænse tvangsarven til dine børn, så de får 1.000.000 kr. hver. Eller du kan tilgodese dine børn mest muligt, så de tilsammen arver 7/8 af din formue.

I arveloven er dine legale arvinger inddelt i tre arveklasser, som bestemmer, hvordan der arves, hvis der ikke er oprettet testamente.

Er der arvinger i 1. arveklasse, arver de det hele – også selvom der er slægtninge i de efterfølgende arveklasser.

1. Arveklasse: Livsarvinger og ægtefælle.

Dine børn arver alle lige. Er et barn død, arver dets barn i stedet. Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går man videre til 2. arveklasse.

2. Arveklasse: Forældre, søskende, nevøer og niecer.

Dine forældre arver hver halvdelen. Er en eller begge forældre døde, arver forældrenes øvrige børn, uanset om de er dine søskende eller halvsøskende. Er dine søskende døde, arver deres børn, dvs. dine nevøer og niecer. Er der ingen arvinger i 2. arveklasse, går man videre til 3. arveklasse.

3. Arveklasse: Bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre og mostre.

Dine bedsteforældre (på hver af dine forældres side) arver halvdelen hver. Er dine bedsteforældre døde, arver deres børn, det vil sige dine farbrødre, morbrødre, fastre og mostre. (Dine fætre og kusiner arver ikke efter loven). Er der heller ingen arvinger i 3. arveklasse, og der ikke er skrevet testamente, går arven til statskassen.

Arveafgift er en afgift til staten. Afgiften beregnes af værdien af det samlet bo, dvs. den samlede formue. Størrelsen på afgiften afhænger af arvens størrelse, og hvem arven går til. Ægtefæller og velgørende organisationer betaler ingen boafgift. Den nærmeste familie betaler 15 procent, mens alle andre arvinger betaler op til 36,25 procent i arveafgift til staten.

30 procent-reglen gør det muligt at spare betydelige afgiftsbeløb, hvis du gerne vil efterlade din formue til for eksempel en niece eller ven. Hvis du samtidig testamenterer 30 procent af din arv til WWF, så betaler WWF boafgiften for dine øvrige arvinger udover børn og børnebørn.

Hvis du ikke har oprettet testamente, er det arveloven, der afgør, hvordan arven efter dig fordeles.

Når du opretter testamente, kan du i et vist omfang lave om på den fordeling, arveloven foreskriver. Du kan eksempelvis tilgodese personer, som ikke er tvangsarvinger, eller du kan betænke velgørende formål.

I et testamente bestemmer du, hvad disse personer eller organisationer skal arve. Det kan være et bestemt beløb eller bestemte genstande, en bestemt andele af din formue, eller den resterende del af din formue, når tvangsarv og evt. anden arv er betalt.

Et testamente skal være underskrevet af enten en notar eller af to vidner for at være gyldigt. Hvis du vil være sikker på, at testamentet er juridisk holdbart, bør du altid kontakte en advokat.

Et testamente kan altid ændres. Det er altid en god idé kontrollere dit testamentet, når der sker ændringer i din familiesituation.

Livsarvinger er dine børn og deres efterkommere. Ifølge arveloven arver dine børn lige. Er et barn død, arver eventuelle børnebørnene i stedet for.

Ægtefælle og livsarvinger er tvangsarvinger. De tilhører 1. arveklasse, hvilket betyder, at de arver hele din formue, medmindre du har bestemt andet i et testamente.

Ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn m.v.) er tvangsarvinger, og de kan ikke gøres arveløse. Tvangsarvinger skal tilsammen have ¼ af din formue.

Langt de fleste vælger at testamentere til WWF’s generelle arbejde. Så bruger vi pengene der, hvor behovet er størst lige nu og her. I disse år har WWF især brug for ekstra ressourcer til vores arbejde for at sikre verdens biodiversitet samt til beskyttelse af verdens regnskove og de mange truede dyrearter, der lever her.

Hvis du ønsker at øremærke din arv til specifikke områder, skal det stå i dit testamente. I så fald er det en god idé at kontakte os, så du er sikker på, at testamentet bliver tolket, præcist som du ønsker det. Når det engang bliver aktuelt.