Det kræver en flok – og du kan være med!

Ingen kan redde naturen alene, men sammen kan vi gøre en kæmpe forskel.

WWF er verdens største naturbevarende organisation. Vi er mere end 6.000 medarbejdere på verdensplan. Vi arbejder i mere end 100 lande og på mere end 1.000 projekter. Og så støtter mere end 5 millioner mennesker over hele verden vores arbejde og kæmper sammen med os. For at redde naturen og de vilde dyr – og skabe en bæredygtig fremtid for alle Jordens mennesker.

Vi kæmper lige så hårdt for dansk skov som for regnskoven!

Lige nu er der kun meget få procent rigtig vild natur i Danmark og halvdelen af vores arter af fugle, krybdyr og sommerfugle er i tilbagegang. Vi har derfor igangsat fire projekter, der skal genoprette pressede naturområder i Danmark til glæde for naturen og de arter, som har hjemme i den.

Når vi kaster os ind i kampen for dansk natur, så er det med den samme tilgang, viden og redskaber, som når vi skal redde vild natur ude i verden. Vi presser politikerne, engagerer virksomhederne og laver projekter til glæde for løvfrøen, markfirbenet, sortternen og mange flere pressede danske arter.

Læs mere

Vi er derude

At redde naturen og verdens vilde dyr kræver benhårdt arbejde.

Vores projekter er ofte meget omfattende og strækker sig over mange år. Vi har for eksempel arbejdet med pandaer i Kina i mere end 40 år. Med bjerggorillaer i Centralafrika i mere end 30 år. Og på at stoppe illegal handel med vilde dyr i mere end 40 år.

Vores naturarbejde er ofte en blanding af mange discipliner, der i bund og grund handler om at skabe mere plads til naturen og bevare de vilde dyrs levesteder. Det gør vi for eksempel gennem bæredygtig forvaltning af naturressourcer, overvågning og monitorering af bestandene, beskyttelse af naturområder, bekæmpelse af krybskytteri og ikke mindst ved at begejstre verden til at engagere sig i naturen.

Støt kampen for naturen

Vi samarbejder

Vi er fælles om verden. Derfor samarbejder vi med for eksempel virksomheder og regeringer over hele verden om at skabe en bæredygtig fremtid.

Vi samarbejder også med de mange mennesker, der lever i og af naturen, både i Danmark og resten af verden. Det er de lokale befolkninger og lokale organisationer, som er med til at give naturen de bedste vilkår uagtet om de bor i Amazonas, på Grønland eller i Myanmar.

Se vores aktive projekter

Vi tænker stort

Akkurat som naturen er vores arbejde et stort, sammenhængende kredsløb.

Derfor arbejder vi både for at bevare verdens biodiversitet, bevare livet i verdens have, for mere bæredygtig energi, for flere bæredygtige fødevarer, for at mindske klimaforandringer, for at bevare vores ferskvand og ikke mindst for at bevare de fantastiske vilde dyr, der lever på vores klode. Kort sagt – vi arbejder for hele naturen og for, at alle mennesker kan leve i harmoni med den.