Vi gør vores yderste for, at de bidrag vi modtager fra medlemmer, partnerskaber og som enkeltdonationer gør størst mulig nytte, der hvor der er brug for det.

For at vi kan levere den bedste indsats nu og i fremtiden, går en del af bidragene til fortsat at skaffe bidrag fra medlemmer samt oplyse om tilstanden på vores planet.

En mindre del af dit bidrag går til at drive organisationen. Resten, og det er langt den største del, går til projekterne rundt om på kloden.

Fordeling

WWF Verdensnaturfonden oplever fortsat en stabil økonomisk udvikling. Således oplevede vi i år et overskud på 4,7 millioner kr., hvilket vi vurderer som tilfredsstillende. De samlede indtægter udgjorde i alt 79,8 millioner kr. Pengene, blev anvendt som vist i figuren ovenfor. Vi brugte i år 80 % af de samlede indtægter til naturbevarende indsatser. Budgettet for det kommende år viser en stabil udvikling.