Skovene forsvinder

En skov er meget mere end en samling træer. Den udfører nemlig livsvigtige opgaver for både dyr og mennesker.

Verdens skove cirkulerer og renser vand og luft, træerne lagrer kuldioxid og forhindrer erosion og jordskred. Fra skovene henter vi mad, medicin og byggematerialer og samtidig lever 80 procent af klodens dyre- og plantearter  i dem. Kampen for truede dyr som skovelefanten, jaguaren, pandaen og gorillaen starter med at beskytte de skove, de lever i.

Selvom skovene er livsnødvendige for både vilde dyr, klimaet og mennesker, så forsvinder der hvert år skov, der svarer til ti gange sjællands areal.

Har du regnskov på tallerkenen?

Skove er fantastiske for os mennesker. Men pladsen, de optager på kloden, er også værdifuld – omend det er udtryk for meget kortsigtet tænkning. Derfor ryddes skove i uhørt skala. Skove bliver omdannet til græsningsarealer, palmeolieplantager, sojaproduktion eller veje. Katastrofale skovbrande og ulovlig skovhugst er også med til at ødelægge eller fjerne vigtige skovearealer. Kampen for klodens skove foregår derfor også på din tallerken. Hele 65 procent af den samlede import, som danske svin bliver fodret med, kommer fra lande med høj eller meget høj risiko for ulovlig afskovning.

I Danmark lever mere end 60 procent af vores 30.000 dyre- og plantearter i skovene. Faktisk lever fire ud af ti truede arter udelukkende i skove. Særligt i vores urørte naturskove med gamle træer.

Skovene har brug for os

Og vi har i den grad brug for dem. Sammen kan vi sørge for, at klodens vilde arter kan beholde deres hjem, og at vi fortsat kan nyde godt af alle de gaver, skovene giver os hver dag.  Sammen kan vi:

  • Beskytte skovene. I Dawna Tenasserim-landskabet på grænsen mellem Myanmar og Thailand er der unikke skovområder med en særlig rig biodiversitet. Her lever blandt andet den indokinesiske tiger. Vores fokus her er at beskytte skovene og dyrelivet mod infrastrukturprojekter, der ikke tager hensyn til naturen og dyrene. Vi kæmper også for at stoppe øget plantagedrift.
  • Fremme bæredygtig skovbrug. Vi kæmper for at kortlægge og bekæmpe illegal og ikke-bæredygtig skovhugst, palmeolieplantager og landbrugsområder.
  • Kræve ansvarligt produceret palmeolie og soja. Palmeolie indgår i rigtig mange dagligvareprodukter som for eksempel chokolade, shampoo og chips. Soja bliver især brugt til dyrefoder i Europa og Kina. Begge lande er med til at rydde skov langt væk fra, hvor det ender med at blive brugt. Derfor arbejder vi for, at virksomhederne tager ansvar for, hvor deres palmeolie og soja kommer fra.

 

Bliv Naturvogter

Skovene giver os så meget

milliarder tons kuldioxid bliver absorberet af klodens skove hvert år
procent af klodens dyr- og plantearter lever i skove
millioner mennesker bor i skove