Etik og værdier hos WWF

I årenes løb er WWF blevet en af de mest respekterede naturbevarende organisationer i verden. Vi har opbygget et ekstraordinært omdømme verden over, ved at levere signifikante naturbevarende resultater kombineret med etik og integritet i verdensklasse i jagten på at opfylde vores mission. Det er denne kombination, der gør os særligt succesfulde.

Vi er en global, multikulturel organisation, der har dybe rødder i lokalmiljøerne. Vi bruger etik og integritet som vigtige kulturelle broer til at navigere i denne diversitet. En kultur, der værner om etik og integritet er magtfuld, særligt i dag, hvor verdens kompleksitet stiger i takt med samfundsmæssige ændringer. Det hjælper os med at opnå vores fulde potentiale: Vi arbejder bedre sammen, opbygger lokal legitimitet og skaber tillid fra vores støtter, donorer, regeringer og partnere.

Dette er grunden til, at lige meget hvad vi gør, og hvor vi arbejder, respekterer vi alle WWF’s retningslinjer, etik og værdier: mod, integritet, respekt og samarbejde. Disse værdier er rammesættende for vores arbejde internt og sammen med vores samarbejdspartnere. Vi er meget optagede af at opretholde og opfostre en kultur, hvor etik og integritet overholdes, og hvor vores værdier er afsæt for et respektfuldt samarbejde.

WWF’s kultur om etik overbringer et stærkt WWF til fremtidige generationer, og understøtter vores bestræbelser om naturbevarende arbejde i en stor skala. Denne side fremsætter vores etiske rammesætning, der inkluderer vores etiske retningslinjer, adfærdskodeks og andre nøglepolitikker og praksisser.

Vores værdier

Mod: Vi er modige, skaber forandringer hvor der er brug for det, og inspirerer mennesker og institutioner til at handle på de største trusler mod naturen og vores planets fremtid.

Integritet: Vi lever efter de samme principper, som vi beder andre om at efterleve. Vi handler med integritet, ansvarlighed og gennemsigtighed, og bruger fakta og videnskab som udgangspunkt for vores beslutninger, læring og udvikling.

Respekt: Vi respekterer de holdninger og den viden, de mennesker og samfund vi arbejder for, besidder, og vi arbejder for at sikre deres ret til en bæredygtig fremtid.

Samarbejde: Vi skaber impact, der matcher udfordringernes omfang, gennem kollektive indsatser og innovation.

Læs mere om WWF INTERNATIONAL’S ETHICS AND COMPLIANCE FRAMEWORK her.

Whistleblower Hotline

Kontakt WWF Verdensnaturfondens whistleblower ordning via: report.whistleb.com