Sammen for en grønnere fremtid

I over to årtier har Danida og WWF Verdensnaturfonden arbejdet tæt sammen med et fælles fokus på at levere grøn udvikling. Sammenkoblingen af internationalt udviklingsarbejde og natur- og klimarelaterede indsatser har været den røde tråd i et stærkt samarbejde, der går på tværs af en række projekter i forskellige lande. På tværs af projekterne arbejder vi for at styrke naturen og menneskers evne til at håndtere lokale og globale udfordringer som bekæmpelse af fattigdom, social ulighed, klimaforandringer, fødevaresikkerhed og adgangen til vand.

Verden rammes af alvorlige udfordringer som klimaforandringer, tab af dyrearter, fattigdom, migration, konflikter og ulighed. Kriserne påvirker globalt, men rammer især de mest sårbare og fattigste mennesker.

WWF og Danida arbejder for at løse disse problemer ved hjælp af naturbevarelse og bæredygtig udvikling. Der er en fælles tro på, at naturen selv har løsningerne på de problemer, mennesket har skabt. At den kan bekæmpe fattigdom og skabe en grønnere og mere retfærdig verden.

Når vi investerer i naturen og styrker økosystemer gennem naturbeskyttelse, naturgenopretning og bæredygtig naturforvaltning, kan vi ikke bare bremse den tiltagende klima- og biodiversitetskrise. Vi kan også gøre en afgørende forskel for befolkningers velstand, sundhed og sikkerhed verden over. På den måde opnår vi flere gevinster på tværs af forskellige samfund på én og samme tid. Det er det, vi kalder naturbaserede løsninger. 

Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden, Danmark.

WWF Danmark og Udenrigsministeriet har i vores strategiske partnerskab fokus på at sikre bæredygtig udvikling for både mennesker, klima og miljø. WWF Danmarks arbejde med naturbaserede løsninger er vigtigt for at adressere en række af de sammenhængende problemer, verden står overfor i dag: Klimaforandringer, tab af biodiversitet, fødevareusikkerhed og ikke mindst fattigdomsbekæmpelse.

Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik

Danida-støttede projekter

WWF og Danida samarbejder i Uganda, Kenya, Madagaskar, Nepal, Myanmar og Brasilien om at skabe en bæredygtig udvikling for mennesker og naturen.

THE TRIPLE BENEFIT PROGRAMME - SPA

Et strategisk samarbejde med naturen i centrum
Gennem en strategisk partnerskabsaftale (SPA) bidrager WWF til den udviklingspolitiske strategi med fokus på klima og grønne løsninger.Læs mere om projektet.

Vi anvender naturbaserede løsninger til at håndtere problemer som fattigdom, klimaforandringer og bevarelse af natur og biodiversitet i fem forskellige landene.

Climate & green jobs

Flere muligheder for unge og kvinder

Projektet løber fra 2021 til 2024 og omfatter seks distrikter i Greater Rwenzori-regionen i Uganda. Læs mere om projektet.

Projektets mål er at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne og styrke  sårbare kvinder og unges position.

Scaling up Sustainable Soy

Soja uden afskovning

Projektets fremmer mængden af den bæredygtige soja, der importeres til Danmark.Læs mere om projektet.

Projektet skal samtidig sikre, at processen ikke skader klimaet, biodiversiteten, økosystemerne, og at der bliver taget hensyn til lokalebefolkninger og menneskerettigheder.

Solar for cooling - DMDP

Solenergi kommer Kenyas fiskere til hjælp
Fiskeri er afgørende for landets økonomi. Det skaber arbejdspladser og brødføder befolkningen. Hidtil har det ikke været muligt at køle fiskene ned, som har resulteret i store økonomiske tab for de fattige fiskersamfund.Læs mere om projektet. Med projektet kan fiskere lease frysere drevet på solenergi, som de senere kan købe til restprisen.

Waste to value - DMDP

Når skrald skaber vækst

Projektet er et femårigt samarbejde mellem WWF, PLASTIX, Jil Industries, Mr. Green Africa og PAKPRO Læs mere om projektet.
Med naturen i centrum skabes der jobmuligheder inden for plastikindsamling, sortering og forarbejdning langs Kenyas kyst.