Flere muligheder for unge og kvinder

Projektet løber fra 2021 til 2024 og omfatter seks forskellige distrikter i Greater Rwenzori-regionen i Uganda. Målet er at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne og styrke sårbare kvinder og unges position gennem etableringen af bæredygtig indkomstmuligheder og naturnaturbaserede løsninger.

Klimaforandringerne udgør en alvorlig trussel

Vidste du for eksempel, at 70% af Ugandas befolkning er yderst sårbare over for konsekvenserne af klimaforandringerne? Situationen med de voldsomme klimaforandringer truer med at forværre uligheden i samfundet – særligt når det gælder kvinder og piger, der ofte rammes hårdere konsekvenserne.

Klimaforandringerne udgør også en alvorlig trussel mod de økonomiske fremskridt, Uganda har opnået. Tørke, oversvømmelser, jordskred og stigende temperaturer har en ødelæggende indvirkning på infrastruktur, landbrug, fødevaresikkerhed og folkesundheden.

Samtidig hæmmer klimaet landbrugets produktivitet. Som modsvar breder landbruget sig til skov- og vådområder, og sammen med den voksende befolkningstilvækst, resulterer det i kraftig nedbrydning af landets naturlige ressourcer og økosystemer. Derfor skal der handles for at mindske klimaforandringernes negative virkninger, hvis landets naturressourcer skal bevares til de fremtidige generationer.

Indsatser

WWF samarbejder med lokalsamfund for at imødekomme de udfordringer, som klimaforandringer bringer med sig.

Uddannelse

Uddannelse

WWF arbejder med at gøre lokalsamfundene mere modstandsdygtige overfor klimaforandringerne. WWF lærer lokale aktører, hvordan de beskytter sig mod oversvømmelser, tørke og andre klimarelaterede udfordringer. De lærer også, hvordan de kan passe bedre på naturen, så den kan hjælpe med at regulere klimaet.

Genopretning

Genopretning

WWF arbejder sammen med virksomheder for at gøre naturen sundere. Derudover hjælper WWF lokalsamfundene med at genoprette skove, vådområder og andre naturområder, der er vigtige for at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne.

Grønne jobs

Grønne jobs

WWF hjælper kvinder og unge med at finde job og starte egen virksomhed, der samtidig både skåner og passer på naturen. Det kan være jobs indenfor biavl, køkkenhaver, produktion af briketter som et alternativ til kul, forskellige bambusprodukter, kaffedyrkning og træning i at bygge vandtanke.

Finansiering

Finansiering

WWF arbejder på at sikre finansiering til de bæredygtige virksomheder, der arbejder med naturen. Det giver dem bedre muligheder for at fortsætte deres arbejde samtidig med at man sikrer, at der bliver investeret lokalt.

Resultater

Projektet har opnået gode resultater gennem naturbaserede løsninger og ved hjælp af enkle metoder, som f.eks. at spare på jord og vand. Disse metoder har hjulpet lokalsamfundene med at tackle klimaforandringerne og dermed opbygge klima resiliens.

  • Metoder til at spare på jord og vand hjælper husstande til en bredere og sundere kost, og giver samtidig lokalbefolkningen mulighed for at bruge penge på for eksempel skolepenge.
  • Projektet samarbejder med Sex & Samfund og Reproductive Health Uganda (RHU) for at hjælpe kvinder og unge. I den forbindelse arbejdes der på at ændre, hvordan folk ser på kønsroller og hvordan de praktiserer seksuel sundhed.

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere om projektets samarbejdspartnere og hvordan de arbejder.

Sex & Samfund     Reproductive Health Uganda RHU     Haldor Topsoe

Partnerskab