Overalt på kloden sætter vi mennesker et uudsletteligt aftryk på naturen.

Vi fælder skovene, vi overfisker i havene, vi forurener floder og degraderer jorden.  Vi storforbruger naturens ressourcer, og det er ikke gratis. På blot 50 år er bestande af fugle, fisk og pattedyr reduceret med 60 procent.

Aldrig før i menneskehedens historie har vi udryddet klodens dyre-og plantearter så hurtigt, som vi gør nu.

 

Naturen holder hånden under os.... endnu.

Naturkrisen har nu nået et omfang, der kan være svært at forstå.

75 procent af alle økosystemer på land er nedbrudt af menneskelig aktivitet. Tallet er 66 procent for havet.

Omtrent 1.000.000 arter er truet af udryddelse, og udryddelsen af arter sker i øjeblikket op til 100 gange hurtigere end det gennemsnitligt er sket inden for de sidste 10 millioner år. Og det går hurtigere og hurtigere.

Det er den selvsamme natur, der sørger for, at vi har vand at drikke, ren luft at indånde og adgang til gode og sunde fødevarer. Det er den samme natur, som regnet sammen udfører økosystemtjenester til en svimlende værdi af 125 trillioner dollars om året.

Men sandheden er, at vi slet ikke kan sætte en pris på naturen. Regnstykket er ret simpelt:

Uden den. Ingen os.