Living Planet Report er WWF's flagskibs-publikation om klodens tilstand. Rapporten er en omfattende undersøgelse af tendenser i global biodiversitet og planetens sundhed.

Kloden har det skidt. Rigtigt skidt. Det viser WWF’s Living Planet Report fra 2022, som bliver udgivet hvert andet år. Det er uholdbar menneskelig aktivitet, som skubber planetens systemer, der støtter livet på jorden, til kanten.

I rapporten har forskere undersøgt mere end 32.000 bestande af over 5.000 forskellige arter af pattedyr, fugle, fisk, krybdyr og padder, og resultatet er nedslående. De undersøgte bestande af vilde dyr er i gennemsnit faldet med hele 69 procent siden 1970.

Den negative udvikling går særlig hårdt ud over troperne, og rapporten viser, at mellem 1970 og 2018 er de undersøgte dyrebestande i Latinamerika og Caribien i gennemsnit faldet med hele 94 procent.

Den største trussel mod naturen er tab af levesteder

Hovedårsagen til det dramatiske fald er tab af levesteder, herunder skovrydning, som især er drevet af måden, vi mennesker producerer og forbruger fødevarer på i dag.

Vi kan dog stadig nå at afbøde naturkrisen.

WWF og Zoological Society of London, der sammen står bag Living Planet-rapporten, har udviklet en omfattende model, der baseret på tilgængeligt data kan fastslå, hvordan samspillet mellem økologiske, sociale og økonomiske faktorer vil påvirke naturen, og dermed hvordan økosystemerne og biodiversiteten vil se ud afhængigt af de indsatser, vi mennesker igangsætter.

Modellen viser, at vi kan vende nedgangen i verdens biodiversitet til fremgang allerede i 2030, og dermed afbøde naturkrisen.

WWF Verdensnaturfonden opfordrer til politisk handling til naturens internationale topmøde i december.

En tredjedel af den mad, vi producerer på globalt plan, går til spilde.

Verdens biodiversitet er grundlaget for mange af de fornødenheder, som vi mennesker er afhængige af. For det enkelte menneske gælder det for eksempel ​​mad, fibre til tøj, energi og medicin. På samfundsniveau er biodiversitet blandt andet nøglen til regulering af vores klima, vandkvalitet, oversvømmelser og stormflod.

Der er en dyb sammenhæng mellem menneskers og planetens helbred. Den nye Living Planet Reports resultater understreger det kun yderligere og peger på, at særligt verdens industrialiserede lande har et ansvar for at omsætte ord og forskningsresultater til konkret handling.

Dyk ned i Living Planet Report
13/10/2022

Living Planet Report 2022

Living Planet Report er WWF’s flagskibs-publikation, som bliver udgivet hvert andet år. Det er en omfattende undersøgelse af tendenser i (…)

10/09/2020

Living Planet Report 2020

På knap 50 år er jordens bestande af vilde dyr faldet med 68 procent Det viser WWF’s Living Planet Report (…)

04/05/2018

Living Planet Report 2018

Living Planet Report er WWF’s flagskibs-publikation, som bliver udgivet hvert andet år. Det er en omfattende undersøgelse af tendenser i (…)