10/09/2020

Living Planet Report 2020

På knap 50 år er jordens bestande af vilde dyr faldet med 68 procent

Det viser WWF’s Living Planet Report 2020, der dog også slår fast, at vi stadig kan nå at vende nedgangen i verdens biodiversitet til fremgang med de rigtige indsatser.

Living Planet Report 2020 maler endnu engang et tydeligt billede af økosystemer og biodiversitet, der over en bred kam, taber terræn med en hastighed, der ikke er set magen til i millioner af år.

Over 125 eksperter har bidraget til den nye rapport med observationer og vurderinger af data om over 4000 arter af hvirveldyr fordelt på knap 21.000 bestande i perioden fra 1970 frem til 2016. På tværs af alle disse data kan eksperterne se et gennemsnitligt fald i bestandene på 68 procent.