Én million arter er truet af udryddelse

Verdens vilde dyr er i krise. De seneste 50 år er jordens bestande af vilde dyr gennemsnitligt faldet 69 pct.

Lige nu er op mod én million arter truede af udryddelse.

Vi har aldrig i menneskehedens historie udryddet så mange af klodens dyre- og plantearter så hurtigt, som vi gør lige nu.

 

Vi ødelægger dyrenes hjem

Den største trussel mod klodens vilde dyr er tab af levesteder. Verdens skove, sumpe, sletter, havområder og andre former for natur forsvinder i takt med, at de bliver konverteret til landbrug, boliger, veje og produktion, der skal dække vores stigende forbrug. Over halvdelen af klodens arter lever i tropisk skov, men vi mennesker rydder samtidig cirka 12 millioner hektarer tropisk skov årligt.

På samme tid er de vilde dyr i høj kurs. Ulovlig handel med vilde dyr er den fjerde største kriminalitet efter salg af narkotika, menneskesmugling og salg af ulovlige kopivarer. Derfor skal vi ikke kun redde dyrenes hjem. Vi skal også redde de truede dyr, før de ender i småstykker på illegale markeder.

 

Kæmp med os!

Vi kæmper for alle vilde dyr

Vi kender alle ikoniske dyrearter som tigeren, elefanten og næsehornet. Når vi beskytter dem, så beskytter vi også tusindvis af andre værdifulde arter. For alt liv i naturen, hvad enten det er i regnskoven, på koralrevet, i ørken eller på tundraen hænger sammen i fantastiske økosystemer.

Med din støtte kan vi:

  • Beskytte dyrene, når det brænder på Naturkatastrofer som skovbrande sker hyppigere og hyppigere – med fatale konsekvenser for de vilde dyr. Vi hjælper dyrene, når kriserne opstår og sørger for, at så mange som muligt kommer i sikkerhed.
  • Beskytte dyrenes levesteder Fra syd til nord og øst til vest genetablerer vi skove, renser have og kæmper for at skabe sammenhængende naturområder, så vi kan stoppe udryddelsen af vilde dyr.
  • Bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr Vi står i frontlinjen for både næsehorn, tigre, gorillaer og andre truede dyr. Vi sætter kamerafælder op, fjerner snarer, lukker ulovlige markeder og hjælper lokalbefolkningerne med at skabe nye, bæredygtige indtægtskilder, så de ikke behøver at vende sig mod de vilde dyr for at overleve.
  • Lægge pres på beslutningstagere Vi tager vores videnskabelige tilgang til naturbevarelse hele vejen op til beslutningstagerne og samarbejder med dem om at lave lovgivning, der giver mening for naturen.
Bliv Naturvogter

million arter er truet af udryddelse
procent af alle økosystemer på land er nedbrudt af os mennesker
procent af jordens bestande er forsvundet på 50 år