Latinsk navn

Loxodonta africana (savanneelefant), Loxodonta cyclotis (skovelefant)

Leveområder

Skov, savanne, græsområder og ørken.

Bestand

Ca. 415.000 individer i alt.

Højde

4 meter.

Vægt

Op til 8 ton.

Status

Sårbar art.

Sidste århundrede var der mellem tre og fem millioner af de store græssere. Men i 1980’erne blev dræbt omkring 100.000 afrikanske elefanter om året, som følge af elfenbensjagt. I dag er der 415.000 individer tilbage i naturen. WWF er med til at bekæmpe krybskytteriet på elefanterne, bevare deres levesteder og uddanne park rangers, der kan beskytte de kæmpestore dyr i Afrika.

Det største pattedyr på landjorden

Der findes to arter af afrikanske elefanter: savanneelefanten og skovelefanten. Savanneelefanten er størst og har stødtænder, der buer indad. Skovelefanten er lidt mørkere i huden, og dens stødtænder er mere lige og peger nedad, hvilket er praktisk når de bevæger sig rundt i de tætte skove. Både hanner og hunner har stødtænder.

De afrikanske elefanter har enormt store ører. Det gør det nemmere for dem at komme af med varmen, når de vifter med dem. De har brug for 100 til 200 liter vand om dagen. En afrikansk hunelefant spiser op til 250 kilo mad om dagen, og en stor han spiser mellem 300 og 400 kilo mad på én dag. De foretrækker at spise græs, men når græsset ikke er tilgængeligt i tørkesæsonen, spiser de kviste, bark og rødder, som de graver op med stødtænderne. De leder efter mad i områder større end 30.000 km2.

Elefanterne lever i familieflokke, der bliver ledt af matriarken, en erfaren ældre hun. Hannerne lever alene eller sammen med få andre hanner og opsøger kun flokke i parringssæsonen. Savanne-elefanter bliver kønsmodne, når de er omkring 12 år og føder en elefantkalv cirka hvert fjerde år. Skovelefanter er cirka 23 år når de får deres første kalv og føder cirka hvert 6. år. Hannerne bliver jaget væk fra flokken, når de bliver kønsmodne.

Elefantlort er vigtig næringskilde

Savanneelefanten lever i busk-og græsområder på de afrikanske savanner. De fleste savanneelefanter findes i Botswana, Tanzania, Zimbabwe, Kenya, Namibia, Mozambique og Sydafrika.

Skovelefanten er tilpasset de tætte regnskove i det centrale og Vestafrika, i Congo-bassinet. Tidligere regnede man skovelefanten som værende en underart af savanneelefanten, men i dag anses den som en selvstændig art.

Der findes ikke nøjagtige tal for hvor mange individer, der findes af hver art, da mange af tællingerne er sket med fly fra luften, og det er svært at skelne mellem skov-og savanneelefanter på afstand.

Elefanterne spiller en vigtig rolle i Afrikas økosystemer og skaber levesteder for mange andre arter ved at grave vandhuller, vælte træer og afgræsse store områder. Elefanternes afføring er en vigtig næringskilde, der virker som gødning for planter og mad for mange biller, fugle og aber.

Krybskytteri dræber mere end 20.000 afrikanske elefanter om året

Den største direkte trussel mod de afrikanske elefanter er krybskytteri. Siden 2014 estimerer man, at der er blevet dræbt mellem 20.000-30.000 elefanter om året, i Afrika. Langt størstedelen skyldes jagten på elfenben, som bliver solgt i mange asiatiske lande. I 2013 og 2014 blev der beslaglagt henholdsvis 44 og over 60 ton ulovligt elfenben.

Elefanterne bliver ikke kun skudt for deres stødtænder. Krig, fattigdom og ustabilitet i landende blandet med begrænsede naturressourcer medfører også drab på elefanter på grund af deres kød.

En anden stor trussel for de afrikanske elefanter er nedgangen i deres levesteder. De bliver både mindre og mere opdelt efterhånden som den stigende befolkning af mennesker omdanner naturlige levesteder til landbrug, veje og bebyggelse. Desværre gør opdelingen af elefanternes leveområder det også nemmere for krybskytterne at finde elefantflokkene.

Blandingen af fattigdom, krig, efterspørgsel på elfenben og naturødelæggelse har medført, at elefantbestandene er styrtdykket fra mindst 3 millioner for 100 år siden til nu omkring 415.000 elefanter. Samtidig bliver bestandene tvunget til at leve i mindre områder end, de er vant til.

Vi bekæmper illegal handel og etablerer nye naturområder

  • WWF er med til at bekæmpe illegal handel af elfenben ved at støtte initiativer i og omkring beskyttede områder hvor de afrikanske elefanter lever. Der bliver også arbejdet hårdt på at etablere flere nye reservater hvor elefanterne kan være i sikkerhed fra krybskytteri.
  • WWF har været med til at etablere det globale netværk TRAFFIC som bl.a. overvåger illegal handel med elfenben. TRAFFIC kortlægger hvor meget og hvorhenne elfenben bliver solgt rundt omkring i verden. Når vi ved hvor det er vigtigst at gøre en indsats er det nemmere at bekæmpes krybskytteri.
  • Med støtte fra WWF får park rangers ny teknologi der kan hjælpe til at overvåge elefanterne. Fjernstyrede droner gør det nemmere for rangerne at holde øje med både elefantbestandene og krybskytterne. Ved hjælp af ’community-based’ vildtforvaltningsplaner støtter WWF lokale samfund i nærheden af de afrikanske elefanters levesteder. Det gør det nemmere for elefanter og mennesker at leve side om side, når befolkningen oplever fordele ved at bevare elefanterne.
  • Gennem WWF bliver der uddannet park rangers til at beskytte områderne, hvor de afrikanske elefanter lever. Derudover hjælper WWF regeringer og myndigheder i afrikanske lande med at planlægge strategier og udvikle nye redskaber til at forvalte elefantpopulationerne. Derved kan landene bedre selv beskytte deres elefanter og mange af de andre dyr, der lever på det afrikanske kontinent.