Dansk erhverv for verdens natur

Naturkrisen er menneskehedens største udfordring. Vi udrydder arter i rekordfart og forbruger ressourcer hurtigere, end de kan nå at genoprette sig selv. Heldigvis har naturen løsningerne på de udfordringer, vi står overfor. Det eneste, det kræver er, at vi handler nu og handler effektivt.

Derfor bidrager danske virksomheder til WWF Verdensnaturfondens arbejde med at beskytte naturen og udvikle bæredygtige og naturbaserede løsninger på verdens udfordringer. Som Natursponsor støtter din virksomhed WWF med et årligt beløb. Som tak får din virksomhed forskellige fordele – alt afhængig af det beløb, din virksomhed vælger at bidrage med.

Bliv natursponsor

Vores natursponsorpakker

Alle beløb er ex moms

 

Skattefradrag

Jeres virksomhed har som hovedregel fradrag for hele beløbet som driftsudgift jf. Statsskattelovens §6. Det er op til virksomheden at bedømme, evt. efter samråd med revisor, om beløbet kan fratrækkes som fx reklameudgift. Har du spørgsmål, kan du kontakte os her.

VÆLG EN PAKKE
EFTER JERES BEHOV

” Vi har fået mange positive reaktioner på vores erhvervssponsorat til WWF. Vores kunder værdsætter vores bæredygtige profil og det er en af de  ting vi brander.”

– Evermento ApS

 

” WWF når ud og støtter i områder, hvor folk ikke nødvendigvis har ressourcer til at prioritere naturens tarv. Det vil, og skal vi ressourcestærke støtte.”

– Danefæ

 

” Vores håb er, at vi ved vores sponsorat til WWF og bæredygtige indstilling til vores produkter kan sikre, at vi er med til at efterlade en mere bæredygtig planet, til vores efterkommere.”

– Planets Pride A/S

Danske WWF-projekter

Se, hvilke danske projekter jeres virksomhed indirekte er med til at støtte, når I bliver Natursponsor hos WWF Verdensnaturfonden.

Sortternens redningsflåder

WWF forbedrer sortternens ynglevilkår ved at udsætte specialfremstillede redeflåder.

Sortternen er i fare for at forsvinde fra vores danske natur. Den lille fugl bygger rede i vådområder og derfor risikerer ungerne at drukne eller at blive spist af rovdyr. I samarbejde med Nationalpark Vadehavet har WWF udsat kunstige reder, der beskytter imod oversvømmelser og rovdyr, og som giver ungerne større chance for at overleve.

Donor: QATO Fonden

Levesteder for løvfrøen

WWF opsætter stendynger og skaber nye levesteder for den ikoniske danske løvfrø.

Stenbunker og diger skaber ly for en lang række af insekter, padder, krybdyr og fugle. I Geding-Kasted Mose har WWF etableret en række store stenbunker, der bl.a. giver markfirbenet et sted at lune sig, og huller til skjul og overvintring for løvfrøen. Stenene placeres løst i bunker på solbeskinnede steder i sammenhæng med anden natur.

Donor: Holch Povlsen Foundation

Biohuts i Københavns havn

WWF opsætter 100 fiskebørnehaver i Københavns Havn for at skabe mere liv i havnen.

Fiskebørnehaver, eller biohuts, er beskyttede levesteder til de mindst 34 fiskearter, som lever i Københavns Havn. Her kan unge fisk finde føde og skjule sig for større rovfisk. Konstruktionen består af en gitterkasse, fyldt op med østersskaller, hvor små fisk kan finde føde og sikkerhed. Udenom er der et større stålbur, der beskytter imod større fisk.

Donor: By & Havn og Stromma

Et hjem til storken

WWF skaber storkevenlige landskaber

Projektet iværksætter en målrettet indsats med at skabe, genskabe og restaurere netværk af små vådområder i udvalgte områder med et godt potentiale for at skabe basis for den ofte nødlidende bestand af padder, insekter, mosegrise og andre smådyr, og dermed skabe et godt miljø for storken at finde føde i.

Donor: LOMAX

Virksomheder der støtter med 25.000+ kr.

 

      

      

Virksomheder der støtter med 4.000 - 9.999 kr.

Kontakt os:

Henriette Nedergaard

Corporate Partnership Manager