Fondes støtte gør en verden til forskel

WWF Verdensnaturfonden anerkendes af eksperter verden over som den førende NGO, når det handler om at lede verden mod en bæredygtig forvaltning af jordens ressourcer. I Danmark er vi en uafhængig fond, og derfor spiller støtten fra fonde en afgørende rolle for vores arbejde for naturen i Danmark og i verden.

”Opbakningen fra fremsynede fonde er fundamental for, at vi sammen kan skabe en bæredygtig fremtid for natur og mennesker. Vi takker alle de fonde som støtter os. Jeres støtte er afgørende for, at vi sammen kan skabe helhedsorienterede indsatser, der både kommer naturen, mennesker og klimaet til gode.”

Bo Øksnebjerg,
WWF Generalsekretær

Udvalgte samarbejder

WWF Verdensnaturfonden arbejder for at bevare verdens truede arter og naturområder, samt sikre en bæredygtig forvaltning af naturens ressourcer. Der gør vi gennem mere end 60 større og mindre projekter i Danmark, Grønland, Afrika, Asien, Australien og Sydamerika, der er blevet til med støtte fra blandt andet danske fonde.

Udfasning af Tigerfarme

Udfasning af Tigerfarme

QATO Fonden

WWF sætter fokus på tigre i Thailand. Projektet vil stoppe ulovlig handel med tigre og tigerprodukter ved at etablere en omfattende DNA-database for tigre i fangenskab, som skal sikre monitorering. Dertil vil projektet forbedre forholdene for tigre i fangenskab og øge offentlighedens forståelse for konsekvenserne af tigerfarme gennem adfærdsændrende kampagner. Læringer fra projektet kan bruges i andre lande. Projektet er støttet af QATO Fonden.

En bro til bedre naturbevarelse

En bro til bedre naturbevarelse

Beckett-Fonden

Med støtte fra Beckett-Fonden rekonstruerer WWF en vigtig bro i en af Ugandas enestående nationalparker. Broen er en vigtig passage i parken, der deles f en flod, og giver bl.a. besøgende mulighed for at opleve chimpanser. Den nye bro skal føre til øgede indtægter fra økoturisme, der går til parkforvaltning og bevaringsindsatser, samt til projekter, der hæver levestandarden i lokalsamfundene.

Rwenzori

Rwenzori

Hempel Fonden

Et mangeårigt samarbejde mellem Hempel Fonden og WWF stiller skarpt på at bevare den smukke og unikke natur i Rwenzori Mountains National Park. Begrænset adgang til landbrugsjord, jobs, byggematerialer og brænde presser lokalbefolkningen ind i parken og resulteret i ulovlig fældning af træer og krybskytteri.

Læs mere her

Virksomhedsfinansieret naturgenopretning

Virksomhedsfinansieret naturgenopretning

15. juni fonden

WWF og 15. Juni Fonden har indgået det strategiske udviklingspartnerskab ”Virksomhedsfinansieret Naturgenopretning”. Gennem bredt samarbejde fokuserer projektet på at skabe løsninger, som sikrer mere og bedre natur og biodiversitet. Målet er at inspirere virksomheder, myndigheder, organisationer og borgere til fremtidens naturløsninger.

Det gamle land på Knudshoved Odde

Det gamle land på Knudshoved Odde

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond for almene Formaal

Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond for almene Formaal genskaber WWF vigtigt landskab ved Knudshoved Odde. Flere hundrede gamle træer lysstilles og skovenge skal sikre føde til biller og vilde bier. Et opdræts- og udsætningsprogram skal skabe sunde bestande af fem arter af dagsommerfugle og for to stærkt truede biller, herunder den sjældne grønne pragttorbist.

Danmarks Pindsvin

Danmarks Pindsvin

Nordea-Fonden

Med støtte fra Nordea-fonden og i samarbejde med bl.a. pindsvineforsker Sophie Lund Rasmussen vil WWF engagere danskerne i årlige nationale pindsvineoptællinger, kampagner og events for at få flere danskere ud i det fri og opnå dybere viden om Danmarks Pindsvin.

Læs mere her

WWF er støttet af

 

15. juni fonden

A.P. Møller & Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond

Aage V. Jensens Fonde

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Asta og Jul. P Justesens Fond

Beckett-Fonden

Direktør J. P. Lund og hustru Vilhelmine Bugges Legat

Enid Ingemanns Fond

Fonden af 16. oktober 2018

Hempel Fonden

Henry Donsruds Fond

Holch Povlsen Foundation

Industriens Fond

Inge og Skjold Burnes Fond

Lund Fonden

Løvbjerg Fonden

Martin Pedersens Mindelegat

Nordea-Fonden

QATO Fonden

Rørkærfonden

Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns fond

Steen Daugaards Fond

Toyota-fonden

Østifterne

Signe Poppenbøll Hansen

Head of Foundations, Partnerships

 

WWF Verdensnaturfonden

CVR: 40781218
Reg. Nr.: 2191  Kontonr.: 8680102482