WWF Verdensnaturfonden anerkendes af eksperter verden over som den førende NGO, når det handler om at lede verden mod en bæredygtig forvaltning af jordens ressourcer. I Danmark er vi en uafhængig fond, og derfor spiller støtten fra fonde en afgørende rolle for vores arbejde for naturen i Danmark og i verden.

”Opbakningen fra fremsynede fonde er fundamental for, at vi sammen kan skabe en bæredygtig fremtid for natur og mennesker. Vi takker alle de fonde som støtter os. Jeres støtte er afgørende for, at vi sammen kan skabe helhedsorienterede indsatser, der både kommer naturen, mennesker og klimaet til gode.”

Bo Øksnebjerg,
WWF Generalsekretær

VORES STØTTER

 

15. Juni Fonden

A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond for almene Formaal

Asta & Jul. P. Justesens Fond

Aage V. Jensen Fonde

Beckett-Fonden

Den Grønlandske Fond

Det Bertouchske Familielegat

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Enid Ingemanns Fond

Familien Hede Nielsens Fond

Fonden af 24. december 2008

Frimodt-Heineke Fonden

Fru Ellen Bremerdals dyrefond

Hempel Fonden

Henry Donsruds Fond

Holch Povlsen Foundation

Inge og Skjold Burnes Fond

Karen Krieger-Fonden

 

Lund Fonden

Løvbjerg Fonden

Metro-Schrøder Fonden

MTHP-Fond

QATO Fonden

Rørkærfonden

Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns fond

Steen Daugaards Fond

Toyota-fonden

VELUX Fonden

Signe Poppenbøll Hansen

Interim Head of Development / Konstitueret udviklingschef

 

WWF Verdensnaturfonden

CVR: 40781218
Reg. Nr.: 2191  Kontonr.: 8680102482