VELKOMMEN TIL ET VILDERE DANMARK

Lige nu er der kun meget få procent rigtig vild natur i Danmark,
og halvdelen af vores arter af fugle, krybdyr og sommerfugle er i tilbagegang.

En gave til os alle

 Den natur, vi genopretter og beskytter, er hjem for ikoniske arter som for eksempel løvfrøen, markfirbenet, sortternen, sorte og grønne pragttorbister samt dagsommerfugle. Hertil kommer forskellige fiskearter, inklusive torsk. Men vi ved også, at når vi genopretter natur, har det en effekt på mange flere arter end dem, som vi hjælper direkte. I sidste ende betyder det også flere naturoplevelser for dig og mig.

Danmarks Pindsvin

Pindsvinene er i tilbagegang over hele Europa.

Deres naturlige levesteder forsvinder, og de trives heller ikke i de velplejede villahaver. Derfor har WWF Verdensnaturfonden lanceret kampagnen “Danmarks Pindsvin” for at øge bevidstheden om Danmarks Pindsvin.

Læs mere her

Det gamle land på Knudshoved Odde

Knudshoved Odde er et naturområde med høj biodiversitet, der er afhængig af områdets gamle træer. Vi har dog allerede mistet en række arter, fordi skove, skovenge og -lysninger er forsvundet. Læs, hvordan vi vil genskabe et sammenhængende naturområde til glæde for områdets arter.

Læs mere her

Sortternens redningsflåde

Der er kun mellem 50 og 80 par tilbage af sortternen, som skal have hjælp til at bevare sine yngleområder. Læs, hvordan vi vil give sortternen en redningsflåde, så vi kan bevare den fantastiske art i den danske natur.

Læs mere her

Giv løvfrøen og markfirbenet leverum

Tab af levesteder har medført, at den ikoniske løvfrø er gået voldsomt tilbage i Danmark. Vi vil derfor give løvfrøen en hjælpende hånd, så den kan gøre et comeback i den danske natur. Læs mere om vores arbejde for løvfrøen, og hvordan det også kommer markfirbenet til gode.

Læs mere her

Biohuts i Spodsbjerg Havn på Langeland

Fiskebestande i Bælthavet er pressede, da de har mistet værdifuld ålegræs og stenrev, hvor småfisk kunne vokse sig store og finde føde. Vi genskaber nogle af levestederne ved at installere Biohuts i Spodsbjerg Havn, som kan fremtidssikre fiskebestandene.

Læs mere om projektet her