En lille fugl på gyngende grund

Sortternen har tidligere været en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Nu er der kun mellem 50 og 80 par tilbage i Danmark, som WWF Verdensnaturfonden vil sørge for ikke forsvinder helt fra den danske natur.

Sortternen stiller høje krav til vandkvalitet, fødegrundlag og muligheder for redebygning og findes ofte i lavvandssøer, moser og vandhuller. To tredjedele af den danske bestand yngler i Nationalpark Vadehavet, og den elegante fugl er meget stedtro. Derfor er det vigtigt at passe godt på sortternen dér, hvor den er. Det er afgørende for sortternens fremtid i Danmark, at vi bevarer dens yngleområder og tilbyder den sjældne trækfugl optimale forhold til at yngle.

Ungerne har det svært
Fra naturens side bygger sortternen sin rede på flydende plantedele, tuer og lignende i lavvandede vådområder. Det ustabile underlag skaber desværre risiko for, at sortternen drukner i voldsomt vejr eller bliver ædt af fjender som eksempelvis gedde eller odder. Sortterneungernes usikre levevilkår betyder desværre, at mange af dem aldrig når at komme på vingerne.

Redeflåder skal hjælpe sortternen

Med støtte fra QATO Fonden kan WWF Verdensnaturfonden foretage en målrettet indsats for at forbedre yngleforholdene for sortterner ved hjælp af redeflåder i sortternens yngleområder i Magisterkogen og Hasberg Sø i de sydøstligste dele af Nationalpark Vadehavet.

Vi lægger redeflåder ud i sortternens yngleområder, der skal hjælpe flere sortterneunger på vingerne. Der er tale om to typer redeflåder: “Den lille type”, der allerede har vist gode resultater i området, og “den store type”, som potentielt beskytter bedre mod vejrforhold og andre dyr. Indsatsen med redeflåder bygger på eksisterende erfaringer fra Nationalpark Vadehavet, suppleret med erfaringer med de store flåder fra lignende projekter i Holland.

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet menes at have afgørende betydning for mindst 40 fuglearter, og sortternen er en af de ynglefuglearter, der er stærkt knyttet til Vadehavet. Vi udsætter redeflåder ved sortternens yngleområder i de sydøstlige dele af Nationalpark Vadehavet – nærmere bestemt i Magisterkogen og Hasberg Sø.

Mål

  • Få langt flere af sortternens unger på vingerne
  • Bevare sortternens yngleområde ved at udsætte redeflåder
  • Udfærdigelse og udlægning af 40 nye redeflåder af den lille type
  • Udfærdigelse og udlægning af 20 nye redeflåder af den store type.
    Projektet løber over tre år fra 2022 til 2024.

Kæmp for mere dansk natur. Bliv Naturvogter.

Støt her

Flyv med

Vil du følge med, når vi udsætter redeflåder til sortternerne? Modtag vores nyhedsbrev ”Naturen Kalder” – så holder vi dig opdateret.

Naturen Kalder-DKnatur-projekter

 

Projekterne er støttet med midler fra QATO Fonden

Qato Fonden