Vi kvæler havet

Havet dækker mere end to-tredjedele af klodens overflade og er hjem for nogle af verdens mest spektakulære økosystemer. Det regulerer vores klima, producerer halvdelen af den ilt, vi indånder, og er med til at skabe regn og ferskvand.

I århundrede har vi opfattet havet som en uudtømmelig kilde. I dag ved vi, at omkring 60 procent af de fiskebestande, vi kender, er fuldt fiskede og 34 procent er overfiskede. Samtidig lider havet også under råstofindvinding, forurening og massiv udledning af næringsstoffer fra landbruget.

De danske farvande er desværre ingen undtagelse – de er også under pres, både når det gælder fiskebestande og levesteder til fiskene. Havet kan snart ikke trække vejret længere.

Madkammer og skraldespand

Presset på klodens have er enormt.

På den ene side bliver de overfiskede; i alt 94 procent af klodens fiskebestande er fuld udnyttede eller overfiskede, mens millioner af hajer, havfugle, havskildpadder og andre dyr ender som bifangst. Hårdhændede fiskerimetoder, som bundtrawl, ødelægger også havbunden og dermed dyrenes levesteder.

Samtidig er forurening fra landjorden massiv. Olieudslip, udledning af næringsstoffer fra landbruget og plastik er blot nogle af de ting, der forgifter vores have, vores dyr og i sidste led os selv.

Klimaforandringer er med til at forestærke de trusler, som livet i havene er oppe imod, lige fra stigende vandstande til afblegede koraller. Klimaforandringer påvirker ganske enkelt dyrenes muligheder for at leve i og omkring vand. Selvom havet dækker 70 procent af klodens overflade, er kun 3,4 procent beskyttede havområder.

Red havet

Det holder nemlig hånden under os. Kæmp sammen med os for sunde, vilde og bæredygtigt forvaltede have – herhjemme og ude i verden. Sammen kæmper vi for:

  • Dansk havnatur. Vi kæmper for at styrke bæredygtig og skånsomt fiskeri, reducere udledning af næringsstoffer og genopretning af ødelagte naturtyper i havet som for eksempel stenrev. Vi kæmper for større sammenhængende beskyttede områder og en målrettet beskyttelse af truede arter og deres levesteder. Kravene skal indgå i en ambitiøs handleplan for Danmarks havnatur. Der skal være bindende målsætninger og nødvendige midler skal afsættes til overvågning, genopretning, forskning og forvaltning.
  • Hav, fiskeri og akvakultur i verden. Gennem vores projekter i blandt andet Kenya og Vietnam hjælper vi kystfiskere og rejefarmere med at opnå bæredygtig forvaltning og udnyttelse af havets ressourcer.
  • Plastikfri havnatur. Fra kysterne i Kenya, hvor havskildpadderne yngler, til de mest mennesketomme havområder i Arktis, så er der fundet plastik i naturen. Sammen kan vi forebygge og bekæmpe plastikforurening – herhjemme og ude i verden.
Bliv WWF Havvogter

procent af alle kendte arter i havet er afhængige af koraller for at overleve
procent eller mere af al handel mellem lande bliver transporteret af skibe
procent af det affald, som ender i havet, kommer fra fra land