FISKEBØRNEHAVER SKAL SKABE MERE LIV
I KØBENHAVNS HAVN

Verdens bedste storby at bade i, lystfiskeri fra kajkanten, og et væld af rekreative muligheder. Havnemiljøet i København er blandt verdens bedste, og det skal det også være i fremtiden. WWF Verdensnaturfonden og By & Havn har installeret en række fiskebørnehaver, der skal sikre flere beskyttede levesteder for de mindst 34 fiskearter, der i dag findes i Københavns Havn.

København er den by i verden der huser allerflest fiskebørnehaver. Hele 200 fiskebørnehaver befinder sig nemlig nu under overfladen i Københavns Havn, og det er dermed en verdensrekord. 80 af de 200 biohuts er en del af det store udviklingsprojekt i et femårigt partnerskab mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden, der blev lanceret i december 2020. Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål 14, Livet i Havet, er partnerskabets formål at forbedre levestederne for fisk og øge biodiversiteten i havnen. Partnerskabet indebærer en række konkrete udviklingsprojekter og en fælles naturpositiv vision om at fremme livet under vandoverfladen.

Adgang forbudt for voksne fisk

Biohuts består af et stålbur, som i midten indeholder en mindre gitterkasse, der er fyldt op med tomme, rensede østersskaller, hvor der kan vokse alger og små organismer. Det yderste stålbur beskytter de helt unge fisk på under 3 centimer mod de større rovdyr, mens det inderste gitter med østersskallerne giver fiskene mad. Flere beskyttede levesteder øger fiskebestanden. Erfaringer viser, at Biohuts netop giver hurtig effekt i form af øget biodiversitet i vandet og flere fisk, som også bliver til glæde for de mange lystfiskere, der fisker langs med havnens 42 kilometer kajkant og i resten af Øresund.

Biohuts er altså en slags børnehaver eller hoteller for fisk, hvor fiskeyngel både kan spise sig mætte og være i sikkerhed for de større, sultne rovfisk i en ekstremt sårbar del af fiskenes livscyklus. Erfaringer med lignende projekter fra f.eks. Middelhavet viser, at fiskebørnehaverne hurtigt giver en effekt, og siden de første biohuts kom i vandet i København i juni 2021, er der da også observeret flere forskellige fiskearter som læbefisk, tangnåle og sågar den kritisk truede ål i de installerede biohuts.

Foto af: Lars Hestbæk,  By & Havn og WWF Verdensnaturfonden

HER KAN DU FINDE BIOHUTS I KØBENHAVNS HAVN

Burene er for de flestes vedkommende installeret på bolværket med trykluftsbor, og de placeres ca. 20-50 cm. under havets overflade på steder, hvor der ikke bades, og hvor de ikke kan komme i kontakt med for eksempel skibe.

Det vil dog være muligt at se en del af de i alt 200 Biohuts langs Københavns kajkant. Det gælder blandt andet ved:

 • Langebro
 • Asiatisk Plads
 • Inderhavnsbroen
 • Den Sorte Diamant
 • Skuespilhuset
 • Nordre Toldbod
 • Mærsk
 • IDA
 • Søndre Frihavn

Se et kort over, hvor du kan finde Biohuts i Københavns Havn, her.

Vild verdensrekord i Københavns Havn

København er nu det sted i verden, der huser flest biohuts – hele 200 fiskebørnehaver hjælper fiskeynglen og biodiversiteten på vej i havnen. 80 biohuts er monteret som en del af partnerskabet mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden, mens 20 er sat ned af WWF Verdensnaturfonden i samarbejde med Stromma.

Projektet med biohuts i havnen er et godt eksempel på, hvordan By & Havn ved at investere i naturen ikke kun gør noget godt for fiskene og biodiversiteten, men også opnår gevinster på mange andre områder. For eksempel er flere fisk i havnen med til at styrke balancen i havets økosystemer, som bliver mere modstandsdygtig overfor eksempelvis indvandring af nye arter som følge af klimaforandringerne, samtidigt som der åbnes op for flere rekreative aktiviteter.

Derfor håber WWF Verdensnaturfonden også på, at projektet kan være til inspiration for en mere fremadsynet tilgang til byudvikling, hvor storby og natur ikke er hinandens modsætninger.

Læs mere om Københavns Havn og Biohuts her.

Foto af: Jonas Lysholdt Ejderskov, WWF Verdensnaturfonden

Vild havnatur ind i havnen

Flora og fauna i Københavns Havn har det fint, men der er naturligvis altid plads til mere liv under havoverfladen. Det er en af de ting, partnerskabet mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden sætter fokus på.

Partnerskabet har titlen ’Sammen om havet i havnen’, fordi vi ønsker at lave tiltag, som bringer mere af den vilde havnatur ind i vores havnemiljø. Og det sker for eksempel med Biohuts, der giver fiskeyngel bedre forudsætninger for at vokse sig store nok til at overleve ude i havet.

Du kan læse mere om partnerskabet og andre projekter her.

Foto: Remy Dubas, EcOcean

Vidste du, at...?

 • Der i undersøgelser fra henholdsvis 2009 og 2015 blev der observeret i alt 34 fiskearter i Københavns Havn. Københavns Kommune estimerer dog, at det rigtige tal nærmere er 100, da den valgte metode ikke egnede sig til observation af samtlige arter.
 • Vegetationen i Københavns Havn består primært af ålegræs, havgræs, ledtang og blæretang, men der er også udbredte forekomster af de delikate lav klotang og tarmrørhinde.
 • Københavns Havn er hjemsted for en lang række smådyr som børsteorme, krebsdyr og muslinger. Der er særligt en meget stor forekomst af blåmuslinger, som er med til at rense vandet i havnen.
 • Der er stadig en betydelig forurening af havnens bundsediment med tungmetaller, primært kviksølv.
 • Københavns Havn er hovedstadens blå samlingspunkt. Havnen benyttes hvert år af mere end 2 millioner mennesker: badegæster og gæster i blandt andet turbåde, havnebusser og udlejningsbåde. Derudover anvendes havnen af 35 historiske skibe, 6.000 medlemmer af kajak- og roklubber og et væld af lystfiskere langs de 42 kilometer kajkant.