09/09/2021

Virksomhed tager første skridt mod verdensrekord i Københavns Havn

Stromma Danmark lægger kanalbåde til, når tusindvis af Københavnere og turister hvert år sejler på havnerundfart i Københavns kanaler. En stor del af virksomhedens aktiviteter hører til på vandet, og Stromma har derfor en vision om at holde havnen ren. Et tre-årigt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden bidrager til netop den vision, og næste projekt er i gang. Stromma og WWF installerer d. 9. september 20 fiskehoteller, der bringer Københavns Havn tæt på verdensrekord.

Stromma er Københavns største udbyder af turistture på land og til vands. Virksomheden har gennem tre år samarbejdet med WWF Verdensnaturfonden om at beskytte livet i Københavns Havn. Det første projekt, parterne lavede sammen, var opsætning af såkaldte ’Seabins’, som er en slags havskraldespande. Generelt er Københavns Havn ikke plaget af meget affald i vandet, men disse Seabins har alligevel samlet blandt andet store mængder plastik og cigaretskodder.

”Som ansvarlig virksomhed har det stor betydning for os, at Københavns havn og kanaler er rene. Det er vores måde at bidrage til den by og de omgivelser, vi lever i og af hver dag. Derfor installerede vi allerede i 2019 to Seabins ved vores bådebro i Nyhavn, der tilsammen opsamler knap to tons affald fra vandoverfladen årligt,” siger adm. direktør Mads V. Olesen, Stromma Danmark.

Fra skraldespande til fiskehoteller

Sammen med By & Havn installerede WWF Verdensnaturfonden i juni i år 50 fiskehoteller, eller såkaldte ’Biohuts’, i Københavns Havn. Stromma har fulgt projektet på sidelinjen og har nu besluttet, at de vil bidrage med yderligere 20 Biohuts, der skal øge biodiversiteten i havnen.

Fiskehotellerne fungerer som hjem, spisekammer og gemmested for fiskeyngel. Desuden beskytter de småfiskene i en sårbar del af deres liv og bidrager til at øge bestanden og skabe et bedre havnemiljø. Erfaring viser, at fiskene flytter ind med det samme, og derfor forventer biologerne også en hurtig effekt i form af øget biodiversitet og med tiden også flere store fisk.

“Vores havskraldespande har vist sig at være en stor succes, så nu er det fiskeynglen, vi gerne vil gøre en ekstra indsats for. Småfiskene inviteres indenfor i ”Strommas fiskehoteller”, og vi ser frem til at intensivere forbedringen af biodiversiteten i samarbejde med WWF og By & Havn,” siger Mads V. Olesen.

Verdensrekord til København

WWF Verdensnaturfonden og By & Havn har ambitioner om at nå 100 Biohuts i år, og når det sker, bliver København den by i verden med flest Biohuts installeret. Og det er netop den ambition, Stromma ønsker at bidrage til. Med Strommas bidrag når Københavns Havn op på i alt 70 Biohuts, og de sidste 30 er nu udbudt.

”Havet er et helt uvurderligt klimaværn, og det er så enormt vigtigt, at vi alle sammen bliver bedre til at forstå det og passe på det. Et projekt i en størrelse, der gør København førende på Biohuts, kan forhåbentlig være med til at skabe fokus på at opnå et hav og økosystemer i balance,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, og afslutter:

”Denne type partnerskab og projekt passer godt i vores arbejde for, at hele Danmarks hav skal forvaltes bæredygtigt. WWF ønsker at 100% af Danmarks havareal skal være bæredygtigt forvaltet, 30% af havet skal beskyttes mod direkte trusler, og 10% af havet skal holdes helt urørt.”


Om samarbejdet mellem WWF Verdensnaturfonden og Stromma

Stromma Danmark, der blandt andet driver Canal Tours og råder over 17 havnerundfartsbåde i København, har indgået et tre-årigt samarbejde med WWF Verdensnaturfonden. Stromma støtter WWF’s arbejde for et bedre og renere havmiljø i Østersøen. Samarbejdet sikrer gennem en række fælles aktiviteter, at danskerne får større interesse for havet og havnaturen. Stromma har cirka 75 både på nordisk plan, der sejler rundt i Østersøen. Deres mål er at blive førende inden for bæredygtighed i oplevelsesindustrien, drive virksomheden fremad i en grønnere retning og øge passagernes miljøbevidsthed.

Partnerskabet mellem Stromma og WWF Verdensnaturfonden i Danmark er en del af et større partnerskab mellem Stromma og WWF Sverige. Læs mere om det her.

Læs mere om Seabins her.

De resterende 30 Biohuts i København

Køb af Biohut: Mere information til virksomheder, grundejerforeninger eller andre, der ønsker mere viden om køb af Biohuts, kontakt Jan Bruun Jensen, By & Havn, via e-mail: JBJ@byoghavn.dk

Fotokonkurrence på Instagram: Læs mere om konkurrencen om at vinde en Biohut her.