En hånd til havet

De danske have står midt i en biodiversitetskrise, og Kattegat er ingen undtagelse. Torsken er i stærk tilbagegang. Det giver ubalance i økosystemet og har skabt en havbund i Kattegat, der mange steder bedst kan beskrives som en våd ørken med sparsom vegetation.

Derfor har WWF Verdensnaturfonden og Ørsted taget initiativ til projektet ’En hånd til havet’, der har som mål at undersøge mulighederne for at støtte torsken og biodiversiteten i havet.

3D-printede rev skal bringe livet tilbage

Ørsted og WWF Verdensnaturfonden tester, hvordan 3D-printede rev kan gavne biodiversiteten i Kattegat, der er ramt af en historisk lav torskebestand på grund af overfiskeri, stigende iltsvind og tab af levesteder. 

Det er første gang 3D-printede rev tages i brug i danske farvande, og der er udsat i alt 12 rev på havbunden mellem vindmøllerne i Anholt Havmøllepark i Kattegat, der er en del af Nordsøens økosystem. Håbet er, at 3D-revene har en positiv indflydelse på torskebestanden og vil bidrage til et mere modstandsdygtigt økosystem.

FOTO: Ørsted

Rev giver fiskene nye steder at leve

De 3D-printede rev ligner en bryllupskage og består af flere niveauer, der er forbundet med hinanden af hulrum, som skaber levesteder, hvor fisk både kan svømme ind og ud af skjulesteder. Samtidig har revstrukturerne overflader og sprækker, hvor havets flora og fauna kan fæstne sig på. Revene er omkring en kubikmeter store og varierer i bredde og vægt for bedst at efterligne naturlige levesteder.

FOTO: Ørsted

Biohuts hjælper de små torsk

Som første skridt i samarbejdet mellem Ørsted og WWF Verdensnaturfonden opførte vi i foråret 2021 10 biohuts i Grenaa Havn. De 10 biohuts fungerer som en slags børnehave for torskeyngel i havnen. Her kan torskene søge ly og mad, indtil de er store nok til at svømme længere ud i havet. Grenaa Havn og Kattegatcentret indgår som samarbejdspartnere til denne del af projektet.

FOTO: REMY DUBASE/ECOCEAN

Torskens rolle i havet

Som toprovdyr er torsken indikator for, hvordan biodiversiteten i havet har det. Er bestanden lav, har det en effekt på antallet af arter længere nede i fødekæden, og det kan resultere i mindre liv i havet.

Kattegat – et økosystem i ubalance

Torskebestanden påvirker hele fødenettet i Kattegat. Og lige nu er bestanden kritisk lav, hvilket har konsekvenser for biodiversiteten. Derfor er det vigtigt at støtte torsken. Her er et eksempel på samspillet mellem nogle arter i Kattegats økosystem:

Unge torsk spiser blandt andet strandkrabber, så når der er færre torsk i havet, får strandkrabberne frit spil.

Krabber spiser snegle. Så jo flere krabber, jo færre snegle.

Snegle spiser algerne på ålegræsset. Sneglene holder dermed den algevækst nede, der hæmmer ålegræsset.

Ålegræs har stor betydning, da det både udgør et levested for mange dyr, ilter vandet, stabiliserer havbunden og binder kulstof.

For spørgsmål vedrørende projektet ’En hånd til havet’,
skriv til mette.marcussen@wwf.dk