En hånd til havet

De danske have står midt i en biodiversitetskrise, og Kattegat er ingen undtagelse. Torsken er i stærk tilbagegang. Det giver ubalance i økosystemet og har skabt en havbund i Kattegat, der mange steder bedst kan beskrives som en våd ørken med sparsom vegetation.

Derfor har WWF Verdensnaturfonden og Ørsted taget initiativ til projektet ’En hånd til havet’, der har som mål at undersøge mulighederne for at støtte torsken og biodiversiteten i havet.

Om projektet

WWF Verdensnaturfonden og Ørsted er initiativtagere til projektet. Men i forbindelse med udsættelsen af biohuts i Grenaa Havn bidrager også Grenaa Havn og Kattegatcentret med viden og kompetencer. Sammen tager vi første skridt mod mere læring om biodiversiteten i Kattegat.

Som det første bliver der opført 10 biohuts i Grenaa havn. Biohuts fungerer som hjem for de små torsk ved kysten, hvor de kan finde ly og mad, indtil de som større torsk svømmer ud på åbent hav.

FOTO: REMY DUBASE/ECOCEAN

Der bliver i alt sat 10 biohuts ud i Grenaa Havn. Biohuts er en slags børnehave for torskeyngel, hvor de små fisk kan gemme sig for rovdyr. Det kan føre til en øget torskebestand og rigere biodiversitet.

FOTO: REMY DUBASE/ECOCEAN

Torskens rolle i havet

Som toprovdyr er torsken indikator for, hvordan biodiversiteten i havet har det. Er bestanden lav, har det en effekt på antallet af arter længere nede i fødekæden, og det kan resultere i mindre liv i havet.

Kattegat – et økosystem i ubalance

Torskebestanden påvirker hele fødenettet i Kattegat. Og lige nu er bestanden kritisk lav, hvilket har konsekvenser for biodiversiteten. Derfor er det vigtigt at støtte torsken. Her er et eksempel på samspillet mellem nogle arter i Kattegats økosystem:

Unge torsk spiser blandt andet strandkrabber, så når der er færre torsk i havet, får strandkrabberne frit spil.

Krabber spiser snegle. Så jo flere krabber, jo færre snegle.

Snegle spiser algerne på ålegræsset. Sneglene holder dermed den algevækst nede, der hæmmer ålegræsset.

Ålegræs har stor betydning, da det både udgør et levested for mange dyr, ilter vandet, stabiliserer havbunden og binder kulstof.

For spørgsmål vedrørende projektet ’En hånd til havet’,
skriv til mette.marcussen@wwf.dk