Beskyt sømrokkerne!

I august 2020 satte WWF sømrokker ud i Kattegat med kongelig assistance fra vores præsident, H.K.H. Kronprinsesse Mary. Og i juni 2022 satte vi endnu et kuld ud fra det nordlige Djursland.

Siden 2018 har WWF Verdensnaturfonden og H&M samarbejdet om at sætte fokus på det fascinerende dyr for at skabe en bedre beskyttelse af rokkerne. Samarbejdet har indebåret et “rewilding projekt”, hvor WWF har opdrættet og sat sømrokker ud.

For selvom Danmark er omgivet af hav, tænker de færreste over det unikke liv, de danske farvande rummer. Mange ved for eksempel ikke, at der i Vesterhavet, Skagerrak og Kattegat findes sømrokker, og at den som art har svømmet på Jorden i tusindvis af år.

Færre poser - flere sømrokker

Uden at vide det har du måske støttet projektet. Det har nemlig været finansieret af et gebyr på poser, som H&M og WWF introducerede i 2018. I perioden 2018-2022 har H&M i Danmark både reduceret deres poseforbrug markant og samlet penge ind til sømrokkeprojektet. Det har inspireret andre tøj-virksomheder til at følge trop.

Sømrokkerne viser vejen

Projektet har haft som mål at gøre danskerne mere bevidste om den naturrigdom, vores have rummer, samt at motivere os til at bevare og beskytte den eksisterende biodiversitet.

 

Hvad er op og ned på sømrokken

Sømrokken (Raja clavata) er en af de mest almindelige rokkearter i de danske farvande. Den lever kystnært i det meste af Østatlanten, Middelhavet og hele vejen ned langs Afrikas vestkyst. Rokken er brunlig med mørke og lyse pletter, og den har små torne (derfor referencen til søm i navnet) ned langs ryggen.

 

Bestanden af sømrokker er faldet markant, særligt i Nordsøen, og sømrokken vurderes i 2022 på globalt plan som ’Nær Truet’. Rokkerne er nemlig sårbare overfor fiskeri. De går ofte i nettene som bifangst, hvorefter vingerne sælges. Fanges rokkerne i store mængder, kan det true deres fremtid, da rokkerne vokser langsomt, bliver sent kønsmodne og får få unger.

Rokkerne har svømmet i havet lige siden, dinosaurerne havde deres gang på Jorden, og nu kan vi over et par menneskegenerationer risikere at gøre en ende på deres liv, hvis ikke vi gør os umage med at passe bedre på dem.

Mød en sømrokke

Du skal være mere end almindelig heldig, hvis du skal få øje på en sømrokke i det åbne hav her i Danmark. Tag i stedet i Kattegatcentret, og se de rokker, Kattegatcentret har i deres akvarier. Hold øje med Kattegatcentrets program, hvor der løbende annonceres spændende rokkeaktiviteter.

 

De tjekkede sømrokker

De sømrokker der i perioden 2018-2022 er sat ud i Kattegat, har været gennem lange tjeklister, der har sikret, at sygdomme, parasitter eller andet ikke har skadet havets økosystem. Derudover er der også foretaget DNA-undersøgelser af projektets sømrokker og de sømrokker, der allerede lever i Kattegat, så de passer sammen genetisk.

Vi har samarbejdet med Kattegatcenteret i Grenå omkring avlsarbejde. Og Kattegatcentrets dyrepassere og biologer har varetaget det daglige dyrehold. Sømrokkerne er blevet udstyret med særlige tags, såkaldte floytags, så vi fremover kan lokalisere dem.

Hvis en rokke går i nettet

I Skagerrak og Kattegat er det forbudt at fange sømrokken, men i andre farvande er det tilladt. Får du som fisker en sømrokke i nettet, skal du sætte den ud igen. De er ret sejlivede og kan godt overleve en rutsjetur fra net til båd og ud igen. Husk også at notere det i din logbog, uafhængigt om den sættes ud eller landes. Med dine observationer får biologerne nemlig bedre viden om bestanden.

 

 

 

En fremtid for rokkerne?

Sømrokkeprojektet stopper med udgangen af juni 2022. Med samarbejdet har WWF Verdensnaturfonden og H&M sammen sat fokus på den unikke rokke, og dens berettigelse og rolle i de danske have.

Siden 2018 er der takket være projektet blevet opdrættet og udsat 50 gennemtjekkede sømrokker i Kattegat. Men der er stadig meget arbejde i forhold til at beskytte rokken mod især bundtrawlfiskeri. Det kræver, at vi indhenter mere viden, så vi kan afdække og lokalisere deres levesteder og efterfølgende beskytte dem.

I den forbindelse skal der arbejdes for, at danske fiskere bliver endnu bedre til at selektere deres fangst, så der ikke går sømrokker i deres net. Når det sker, skal de hurtigere få sat rokkerne tilbage i havet, hvor de hører hjemme.

Med projektet er der lagt et fundament, der kan arbejdes videre på, så vi kan skabe en fremtid for sømrokkerne i de danske have.

WWF Verdensnaturfonden takker H&M og Kattegatcentret for et godt samarbejde omkring de danske rokker.