Vi beskytter unikt dansk landskab

Knudshoved Odde var indtil for 200 år siden et stort, sammenhængende landskab med et væld af ikoniske arter, der efterhånden er forsvundet. Den artsrigdom har WWF Verdensnaturfonden sat sig for at genskabe.

Engang var Knudshoved Odde et stort sammenhængende landskab med lysåben skov domineret af gamle træer og store kratklædte overdrev. Der er stadig en høj biodiversitet knyttet til områdets gamle træer, men desværre er en række ikoniske arter, især dagsommerfugle og biller, forsvundet, efterhånden som skov, skovenge og -lysninger er groet til.

Et hjem til ikoniske arter

Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond for almene Formaal kan WWF Verdensnaturfonden genskabe landskabet i og omkring Knudshoved Odde til glæde for en lang række sårbare dyre- og plantearter. Samtidig sikrer vi livskraftige bestande af fem udvalgte arter af biller og dagsommerfugle. Projektet består af en anlægsdel, hvor ti hektar skov bliver tinglyst til vild natur for al fremtid. Vi lysstiller flere hundrede gamle ege- og bøgetræer og genskaber blomsterrige skovenge for at sikre føde til biller og vilde bier.

Samtidig sætter WWF Verdensnaturfonden gang i et opdræts- og udsætningsprogram for tre arter af dagsommerfugle og for to stærkt truede biller, herunder den meget sjældne grønne pragttorbist.

De tre arter af sommerfugle er okkergul pletvinge, brunlig perlemorsommerfugl og markperlemorsommerfugl.

WWF’s projektområde ved Knudshoved Odde ligger i tilknytning til et stort LIFE-projekt, som er et samarbejde mellem blandt andre Vordingborg Kommune, Rosenfelt Gods, Miljøstyrelsen Sjælland, Ravn-Nature og Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Læs mere her.

Knudshoved Odde

Knudshoved Odde er et naturområde, der ligger 15 km fra Vordingborg by, ud til Smålandsfarvandet. Knudshoved Odde er opdelt i to dele. Den yderste spids er selve Knudshoved. Resten er Knudshoved Odde, hvor Knudsskov ligger. Den 15 kilometer lange Knudshoved Odde giver en landskabsoplevelse, som man kun kan opleve ganske få steder i Danmark. Det bakkede terræn på odden, havets nærhed, de åbne landskaber og frem for alt stilheden er elementer, som er karakteristiske for lokaliteten.

Mål

  • Ti hektar skovområde med ekstraordinær naturværdi er tinglyst og sikret for fremtiden.
  • Projektets hjælpende hånd til naturen fordobler veterantræernes forventede levealder, som for bøg er 300 år, mens egens alder forventes øget med 400 til 500 år.
  • Der er etableret cirka otte hektar skoveng/skovlysning.
  • De tre sommerfuglearter, der er forsvundne fra Knudshoved Odde, opdrættes og genudsættes over tre år. Der etableres livskraftige bestande, og ved projektets afslutning i 2024 vil der være selvreproducerende bestande af de tre arter i området.
  • At sikre den ene af Danmarks to sidste bestande af sort pragttorbist ved indsamling, opdræt og udsætning. I alt udsættes 2.000 til 3.000 biller i projektperioden.
  • At skabe en genetisk reservebestand af Danmarks sidste bestand af grøn pragttorbist gennem opdræt og udsætning. I alt udsættes 3.000 til 4.500 biller i projektperioden.

Kæmp for mere dansk natur. Bliv Naturvogter.

Støt her

Flyv med

Følg vores arbejde med at redde værdifuld natur! Modtag vores nyhedsbrev “Naturen Kalder”. Her holder vi dig opdateret.

Naturen Kalder-DKnatur-projekter

 

Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden