Danmarks Vilde Haver

Tilmeld dig Danmarks Vilde Haver

Ved tilmelding får du ganske gratis:

  • Guides til aktiviteter, der gavner biodiversiteten på altanen, i haven eller målrettet børn
  • Nyhedsbreve med vild viden og gode råd om biodiversitet samt information om WWF Verdensnaturfondens arbejde for de vilde dyr og naturen.
  • Inspiration fra eksperter og andre deltagere

 

Vilde Haver tilmelding

Ved tilmelding accepterer du, at modtage WWF's nyhedsbrev samt WWF's cookies- og privatlivspolitik.
Læs vores cookies- og privatlivspolitik her

 

 

HVER 8.712.976 M2 TÆLLER

Så mange kvadratmeter har vi sammen gjort vildere de seneste tre år

WWF's guide til en pindsvinevenlig have

Den danske biodiversitet er i tilbagegang, og det tyder alt desværre også på, at den danske pindsvinebestand er. De vilde haver er vigtige levesteder for pindsvinet, og derfor har WWF lavet en guide med otte gode tips til, hvordan du skaber din egen pindsvinevenlige have.

Download guiden her

KLAR TIL AT FÅ JORD UNDER NEGLENE? FÅ DIN GUIDE NU.

Meld dig til gratis og få vores have-, altan eller børneguide fyldt med gode råd til mere vildskab, som forhåbentlig får dig til at trække i havehandskerne. Til gengæld får du med stor sandsynlighed flere vilde sommerfugle, bier, padder, insekter og fugle på matriklen.

Vi håber, du vil være med!

Hent vores bio-bingo-plader

Brug vores bio-bingo-plader til at lære din vilde have eller altan bedre at kende.

Du kan downloade dem gratis her.

Hvor vildt er der på Leas altan eller i Ghitas have?

Vi har besøgt deltagere fra Danmarks Vilde Haver. Se med her.

Nete har en vild have i Bagsværd

Danmarks måske vildeste 1,5 kvadratmeter

På besøg hos Ghita Nørby

På opdagelse i de hjemmehørende arter

Hvad er hjemmehørende arter, og hvorfor er det vigtigt at give plads til dem? At en plante er hjemmehørende betyder, at den naturligt er indvandret efter den seneste istid, og derfor er de tilpasset det danske klima og vores jordbundsforhold. Det er essentielt for vores biodiversitet, at vi giver plads til dem. Enkelte insektarter har udviklet et meget tæt samspil med en bestemt planteart og kan ikke leve, hvis ikke denne plante er til stede. Og modsat er nogle planter dybt afhængige af én slags insekter som f.eks. kan bestøve deres blomster. Ved at plante hjemmehørende arter kan du derfor både give mad og skabe levesteder for mange danske insekter og andre dyr.

Gå på opdagelse i udvalgte hjemmehørende arter. de bidrager til mere vildskab – og har vilde navne…

Akeleje frøstjerne

Akeleje frøstjerne

Thalictrum aquilegifolium

Hvem er den god for?

De små ”pudderkvaste” af blomster besøges gerne af bier og andre bestøvende insekter.

Hvor trives den?

Akelejefrøstjerne trives bedst i en fugtig, næringsrig, veldrænet jord.

Blomstring: maj-juli.

Almindelig Fingerbøl

Almindelig Fingerbøl

Digitalis purpurea

Hvem er den god for?

Den bliver mest bestøvet af humlebier med lang sugesnabel.

Hvor trives den?

Den trives vildt på stenede skrænter, gærder og i skovbryn.

Blomstring: juni-august.

Fun fact: Stoffet digoxin blev oprindeligt udvundet af fingerbøl.

Almindelig kællingetand

Almindelig kællingetand

Lotus corniculatus

Hvem er den god for?

Bestøves af mange forskellige insekter, bl.a. de smukke blåfugle. Der er mange arter, som lægger æg på planten, som larverne lever af.

Hvor trives den?

Den trives både på fugtig og tør bund og er almindelig på enge, heder og langs veje.

Blomstring: juni-august.

Almindelig katost

Almindelig katost

Malva sylvestris

Hvem er den god for?

Bestøves af mange forskellige insekter.

Hvor trives den?

Vokser på tør, næringsrig jord ved skrænter og vejkanter.

Blomstring: juli-oktober.

Fun fact: ”Kat” er et nedsættende forled, som hentyder til, at det ikke er nogen rigtig ost.

Almindelig lungeurt

Almindelig lungeurt

Pulmonaria obscura

Hvem er den god for?

Bestøves af talrige insekter.

Hvor trives den?

I frugtbar muldbund i skov og krat.

Blomstring: april-maj.

Funfact: Blev brugt i middelalderens klostermedicin mod forskellige lungesygdomme.

Almindelig merian

Almindelig merian

Origanum vulgare

Hvem er den god for?

Blomsternes nektar søges ivrigt af bier, humlebier og sommerfugle.

Hvor trives den?

På lysåbne steder i veldrænet, gerne kalkrig jord.

Blomstring: juli-september.

Fun fact: Nært beslægtet med ‘pizzakrydderiet’ oregano.

Blåhat

Blåhat

Knautia arvensis

Hvem er den god for:

Blåhat-jordbien færdes mest om denne plante, fordi dens larver primært lever af pollen fra blåhatten.

Hvor trives den?

På tørre enge, skovbryn, grøfter, vejkanter og overdrev.

Blomstring: i juni-august.

Hjortetrøst

Hjortetrøst

Eupatorium cannabinum

Hvem er den god for?

En vigtig plante for mange sommerfugle, der søger pollen.

Hvor trives den?

I fugtig jord i skove og moser.

Blomstring: juli-september.

Fun fact: Navnet hentyder til en oldtidsmyte, hvor en såret hjort æder urten og bliver rask.

Hulrodet lærkespore

Hulrodet lærkespore

Corydalis cava

Hvem er den god for?

Lærkesporen samarbejder med myrer. De enkelte frø har vedhæftet et olieholdigt legeme, som giver myrerne næring. Til gengæld hjælper myrerne med at sprede lærkesporens frø.​

Hvor trives den?

I skove i næringsrig og kalkrig jord.

Blomstring: april-juni.

Hvid Anemone

Hvid anemone

Anemone nemorosa.

Hvem er den god for?

Fantastisk insektplante, da den har store mængder pollen. Om foråret summer bier, sommerfugle og andre insekter omkring blomsterne.

Hvor trives den?

Den mest karakteristiske forårsplante i vores løvskove.

Blomstring: marts til maj.

Kattehale

Kattehale

Lythrum salicaria

Hvem er den god for?

Den besøges derfor flittigt af bier og sommerfugle.

Hvor trives den?

På våd bund i sumpe, grøfter og på sø- og åbredder.

Blomstring: juli-september.

Fun fact: Navnet sigter til den lange, blomsterstand, der godt kan minde lidt om en pjusket kattehale.

Krybende læbeløs

Krybende læbeløs

Ajuga reptans

Hvem er den god for?

Kronrøret er så langt, at nektaren kun er tilgængelig for langsnablede insekter som en del humlebier og natsværmere.

Hvor trives den?

I fugtig muldrig bund i løvskove, enge og grøftekanter.

Blomstring: maj-juli.

Liden klokke

Liden klokke

Campanula rotundifolia.

Hvem er den god for?

Talrige insekter besøger disse klokkeblomster og bestøver dem.

Hvor trives den?

På tør bund på skrænter, ved vejkanter og heder. Både på mager sandbund og på leret jord.

Blomstring: juli-september.

Liden storkenæb

Liden storkenæb

Geranium pusillum

Hvem er den god for?

Liden storkenæb er mest selvbestøvende, og den tiltrækker derfor ikke insekter.

Hvor trives den?

Vokser meget almindeligt på agerjord, vejkanter og græsplæner.

Blomstring: Hovedsageligt maj-september men kan træffes blomstrende næsten hele året.

Nikkende kobjælde

Nikkende kobjælde

Pulsatilla pratensis

Hvor trives den?

På tørre kalkholdige skrænter og overdrev.

Blomstring: april-maj.

Fun fact: Navnet kommer af, at blomsterne ligner klokker, som køer har om halsen i Norge og Alperne.

Purløg

Purløg

Allium schoenoprasum

Hvem er den god for?

Bestøves meget af honningbier og andre bier.

Hvor trives den?

Herhjemme vokser purløg i naturen på strandklipper på Bornholm og i øvrigt forvildet over hele landet.

Blomstring: juni-juli og er stedsegrøn i milde vintre.

Skovviol

Skovviol

Viola reichenbachiana

Hvem er den god for?

Perlemorsommerfuglene lægger kun deres æg på violer, som så er værtsplanter for larverne.

Hvor trives den?

På frodig, ofte kalkrig muldbund i løvskove og krat.

Blomstring: april-juni.

Slangehoved

Slangehoved

Echium vulgare

Hvem er den god for?

Bestøves af mange forskellige insekter. Især bier holder meget af slangehoved.

Hvor trives den?

På tør, åben og kalkholdig jord.

Blomstring: juni-juli.

Fun fact: Plantens farvestof har været brugt til sminke.

Smalbladet timian

Smalbladet timian

Thymus serpyllum

Hvem er den god for?

De små lyserøde blomster tiltrækker bier i stort tal.

Hvor trives den?

På tør, sandet bund på skrænter, heder og overdrev.

Blomstring: juli-august.

Fun fact: Timian indeholder stoffer, der har desinficerende egenskaber.

Trævlekrone

Trævlekrone

Lychnis flos-cuculi

Hvem er den god for?

Bestøves kun af langsnablede sommerfugle, som er i stand til at nå nektaren i blomstens bund.

Hvor trives den?

På fugtige enge og i ikke for tilgroede moser.

Blomstring: juni-juli.

Fun fact: Trævlekrone har navn efter de stærkt ”optrævlede” kronblade.

BAG DANMARKS VILDE HAVER

WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling af den internationale miljøorganisation WWF, der i alt har mere end fem millioner støtter på tværs af fem kontinenter, kontorer i mere end 100 forskellige lande og mere end 1200 aktive projekter til naturbevarelse. Biodiversitetskrisen er den største krise, vi står overfor i verden og i Danmark. Arter forsvinder med en hast, som aldrig før og vi ruller i 2021 en række aktiviteter ud, der skal kommunikere biodiversitet til danskerne – både private, virksomheder og skoler.

DEL DIN VILDSKAB OG FÅ INSPIRATION

Vores Facebookgruppe “Danmarks Vilde Haver” vokser stødt, og den er fyldt med brugere, som udveksler farverige fotos, gode idéer til mere biodiversitet, eksperimenter og råd til mere vildskab. Hop ind og bliv inspireret.

Bliv en del af fællesskabet her

 

 

 

 

 

 

 

Få vildt god viden til haven

Videncentret Bolius beskæftiger sig med alt, der har at gøre med bolig og have, og sammen deler vi vildt god viden til alle deltagere i Danmarks Vilde Haver.

Thor og Berit svarer på jeres spørgsmål

Sørg for vand til havens dyr

Lad endelig bare græsset gro

OM KAMPAGNEN

Hver kvadratmeter tæller

Den vilde danske natur er under pres, og kun omtrent en til to procent af den danske jord er reel vild natur.

Den danske rødliste over truede arter er overvældende lang, og det er måske ikke så mærkeligt, når vi ser på hvor lidt plads, der er til biodiversitet. Hele 62 procent af Danmarks jord går nemlig til landbrug, og oveni kommer byer, veje og så videre.

Biodiversitet fylder ikke nok i naturen og heller ikke nok i danskernes bevidsthed. En undersøgelse fra 2019 viste, at 70 procent af danskerne ikke vidste, hvad ordet betød.

Sammen skaber vi mere vildskab

Men måske ligger løsningen lige for. I Danmark er der cirka 1.200.000 huse, cirka 230.000 sommerhuse og kolonihaver, der sammenlagt råder over rigtig mange kvadratmeter jord.

Hvad ville der ske, hvis vi fik disse kvadratmeter til at arbejde for naturen? Det er ideen med Danmarks Vilde Haver, som siden 2020 har engageret danskerne i at gøre deres haver mere vilde og blive dus med havens insekter, fugle og andre vilde arter.

Vi fortsætter rejsen med at gøre haver, altaner og andre ledige kvadratmeter vilde, så vi kan give de hjemmehørende arter mere plads boltre sig på og bringe biodiversiteten tættere på danskerne. Det handler om at give naturglæden videre og give flere danskere – store som små – jord under neglene i kampen for hver vilde kvadratmeter.

Artikler med tips til din vilde have
Fugl, mad til fugle, fedtblanding
08/11/2023

Vilde aktiviteter i haven

Vild med natur i børnehøjde – Giv dit barn den bedste naturopdragelse og tilmeld dig Panda Club nyhedsbrev her   (…)