29/01/2023

12 tips til mere natur i haven

En mere naturlig og dyrevenlig have behøver ikke at være et rodet eller uoverskueligt projekt.

Måske drømmer du om, at en tur i din have vil føles lidt mere som at vandre i den vilde natur. Du kan let skabe mere biodiversitet og en mere naturvenlig have – uden, at det behøver at være rodet og uoverskueligt. Du behøver ikke at have en stor have for at få et rigere plante- og dyreliv. Nogle af de gode råd til valg af planter kan endda overføres til altanen. Er dine naboer også med på ideen om mere natur i haven, vil det tiltrække endnu flere dyr. Her får du 12 gode råd til at få en mere naturpræget og dyrevenlig have. Du kan frit vælge blandt de følgende tips – alt efter, hvor stor en mangfoldighed du ønsker i din have.

 1. Tænk på din have som tre plantelag oven på hinanden: Et øvre lag af større og mindre træer. Et lag bestående af buske. Et lag bestående af en bund med stauder, urter, blomster og løgplanter.
 2. Tag udgangspunkt i det landskab, du ellers er omgivet af – kyst, plantage, skov osv. Se på, hvilke typer planter der findes i landskabet i forvejen. Tag også udgangspunkt i jordbundstype – sandet eller leret – når du vælger planter.
 3. Vælg insekt- venlige og hjemmehørende planter, for eksempel hjortetrøst.
 4. Plant mange forskellige plantearter, så du får flest mulige planteoplevelser og minimerer risikoen for plantesygdomme.
 5. Plant gerne hårdføre og hjemmehørende planter – det vil sige planter, der er oprindelige eller naturligt forekommende i Danmark og ikke indført hertil fra udlandet – eller planter, der er nærtbeslægtede.
 6. Vælg planter med både bær og frugter, blomster og farve. Det kan være hvidtjørn, paradisæble, hyld, kirsebærkornel, røn, tørst, mispel og hassel. Bær og frugter skaber et rigt fugleliv, mens for eksempel hassel tiltrækker egern og andre gnavere. Desuden vil et nåletræ som for eksempel fyr give kogler og dermed frø til både fugle og gnavere.
 7. Plant i mange forskellige størrelser og helst i ulige antal, så får du det mest naturlige look.
 8. Husk klatrende planter som vedbend eller gedeblad. De skaber en visuel forbindelse mellem det øvre og det nedre plantelag i haven, da lodrette planter leder dit blik opad.
 9. Indskrænk den trimmede plæne, og lad andre græsområder stå uklippet og højt – her kan du også lave en løgplæne. Så evt. græsområder til med blomsterblandinger, der kan give karakter af en blomstereng. Men husk at slå det høje græs og de høje urter, der er kommet sent på vinteren/tidligt på foråret. Derudover er det vigtigt, at du fjerner det afslåede.
 10. Sørg for, at din have både rummer solrige og skyggefulde områder og det, der ligger her imellem. Det er ofte større træer, der kaster slagskygger, og det kan give en ekstra dimension til haven, som om du kommer ud af skoven til en lysning. Derudover giver det mulighed for større mangfoldighed af både planter og dyr.
 11. Undlad at benytte sprøjtemidler, og målret dit forbrug af gødning til de planter, der har brug for det.
 12. Lav en stenhøj eller læg grene og små stammer i din vildtvoksende plæne. Det vil også udvikle sig til gode levesteder for insekter

Læs den originale artikel her