29/01/2023

3 tips til mere biodiversitet i din have

Læs, hvordan du kan indrette din have, så den tiltrækker fugle, padder og insekter.

Som haveejer kan du gøre ikke så lidt for at øge biodiversiteten, hvis du ønsker det. Nogle ændringer er ganske små – for eksempel at sørge for, at fugle og insekter har adgang til frisk vand – mens andre er mere omfattende. Det er værd at bemærke, at lidt har sin ret, når det gælder biodiversiteten. Selvom du kun laver få ændringer, gør det en forskel. Du vælger selv, hvilke planter der vokser i din have. Det er selvfølgelig en række begrænsninger – jord-, temperatur- og lysforhold har indvirkning på, hvad der vil trives i din have – men du kan plante et væld af forskellige arter og sorter i din have og på den måde være med til at hæve biodiversiteten på den front.

Du kan ikke på samme måde installere dyreliv i haven. Men du kan gøre rigtig meget for at tiltrække et mangfoldigt dyreliv. Dyr – fugle, gnavere, padder, insekter og så videre – slår sig kort sagt ned, hvor forholdende er gunstige. Indretter du din have med omtanke for det, skal dyrelivet nok finde vej hertil.

 

1. Gør haven attraktiv for fugle

At tiltrække flere fugle til haven gør stor gavn af flere årsager. For det første gør det haven mere livlig, mere spændende at se på og opholde sig i. Desuden er fuglekvidder og -sang noget, de fleste sætter pris på at have i nærheden. Fugle er også effektive insektædere, som vil hjælpe dig med at holde de typer af insekter, som ynder at spise køkkenhaven, nede. Hvis du vil indrette din have, så flere fugle kigger forbi – og måske slår sig ned for at yngle – er der mange ting, du kan gøre. Nogle kræver mere arbejde end andre.

Få haven til at minde om skoven

Hvor boede de fugle, vi ser i haverne, før der var haver? De fleste af dem havde hjemme i skoven. Det er godt at have in mente, hvis du vil indrette din have fuglevenligt. Disse ’skovfugle’ foretrækker at leve steder, der minder om et skovbryn. Her findes nemlig gemmesteder, steder at bygge rede og fødekilder. Noget, der karakteriserer et skovbryn, men ikke nødvendigvis en parcelhushave, er, at planterne vokser i mange niveauer. Det er der god grund til at imitere, hvis du ønsker at tiltrække fugle til have. Hvis du ovenikøbet sørger for, at din have har områder med stedsegrønne planter – fx enebær eller buksbom – giver det småfuglene mulighed for at finde gemmesteder om vinteren. Sørg for, at fuglene har adgang til vand Anlæg et fuglebad i haven, hvis du ikke allerede har det. Fuglebade kommer i mange former og størrelser, så du kan formentlig finde et, der passer til havens indretning og din smag. Sørg for gode fødekilder og gemmesteder Du kan plante fuglevenlige buske og andre planter i haven, så du giver fuglene mulighed for at finde føde. Eksempler på fuglevenlige planter til haven Træer: Benved, bærmispel, frugttræer (fx æble- og pæretræer), hassel, hyld, kristtorn, paradisæble, røn, taks, tjørn. Buske: Berberis, ene, fjeldribs, gedeblad, havtorn, ildtorn, mahonie, roser med hyben, sommerfuglebusk. Hække: Tjørn, bøg, avnbøg, navr, tuja. Blomsterplanter: Kærmindesøster, hjortetrøst, lavendel, natlys, røllike, solhat, solsikke, stjerneskærm, tidselkugle, valmue.

 

2. Plant i tre niveauer (eller flere)

Tænk gerne i niveauer, når du vælger nye planter til et eksisterende bed eller område i haven, hvis du vil øge biodiversiteten. Det samme gælder selvfølgelig, hvis du vil anlægge et nyt bed eller lignende. Nederste niveau er eksempelvis planter, som vokser horisontalt og kan fungere som bunddække i bede, et niveau højere oppe findes eksempelvis stauder og mindre buske, så større buske og mindre træer, og øverste niveau udgøres af trækroner.

Har din have stort set kun et niveau, som den står, er det ikke grund til bekymring. Hvis du lægger en plan for din have, kan du stille og roligt ‘bygge’ flere niveauer på din have, som årene går, uden at du sprænger bankbogen, eller at arbejdsbyrden bliver for stor. Næste år skal du måske plante to små træer i stedet for to buske. Eller måske skal du prioritere at plante bunddække i nogle af dine bede i stedet for at købe flere stauder. Når du planter i mange niveauer gør du ikke kun noget godt for dyrelivet i din have. Du udnytter også den plads, du har til rådighed i haven bedre. Du udnytter så at sige hele det lærred, din have er, i stedet for kun at male på den nederste tredjedel eller op til midten. Det giver i sig selv mulighed for større variation af planter, og har du mange niveauer og stor variation af vækst, vil din have byde på mange gemmesteder og jagtmarker. Det vil tiltrække flere levende væsener, og biodiversiteten vil stige.

3. Indret haven, så bierne kommer på besøg

Har du sagt blomster, må du næsten også sige bier. De to er afhængige af hinanden. Blomsterne lokkerne bierne med nektar og pollen, som er biernes fødekilde. Til gengæld bestøver bierne blomsterne, når de flyver fra blomst til blomst. Det er et symbiotisk forhold, som spiller en betragtelig rolle i både natur og landbrug. Uden bier ville en lang række planter ikke blive bestøvet. Det betyder, at de ikke vil producere frugter til gavn for mennesker og dyr. Hvis du som haveejer vil hjælpe bierne, er der flere ting, du kan gøre. Først og fremmest handler det om at fylde haven med planter, som leverer et godt og stort fødegrundlag. Det vil sige planter, der producerer nektar. Forsøg at indrette din have, så den så at sige står i blomst så længe som muligt – fra tidligt i foråret til langt hen i sensommeren. Det vil bierne nyde godt af, og samtidig giver det dig større visuelle oplevelser i din have over en længere periode.

Giv bierne adgang til vand

Bier kan ikke nøjes med nektar og pollen. De må også have vand. Sørger du for, at der i din have findes frisk vand, øger du muligheden for, at bierne trives. Du behøver ikke at grave en stor sø ud. Et fad med nogle sten er tilstrækkeligt. Bierne – og andre insekter – kan lande på stenene og tage den vand, de har brug for.

Læs den originale artikel her