Vi giver løvfrøen mulighed for at yngle

Den ikoniske løvfrø er gået voldsomt tilbage i Danmark. Ved at etablere 15 nye ynglesøer og starte et omfattende opdræts- og udsætningsprogram giver WWF Verdensnaturfonden løvfrøen en chance til.

Tab af levesteder har medført, at den ikoniske løvfrø er gået voldsomt tilbage i Danmark. Siden 1950 er der forsvundet 97 procent af de vandhuller, som løvfrøerne levede i. Den danske løvfrø er totalfredet og har akut brug for velegnede ynglesteder, hvis bestanden skal vokse tilstrækkeligt igen.

En hånd til løvfrøen og markfirbenet

Med støtte fra den nystiftede Holch Povlsen Foundation vil vi i Geding-Kasted Mose nord for Aarhus skabe fundamentet for, at løvfrøen kan forblive en ikonisk dansk art. Vi etablerer 15 nye ynglesøer med optimale forhold for løvfrøen og søsætter et omfattende opdræts- og udsætningsprogram. I området findes der desuden en lille bestand af det fredede markfirben, som vi også hjælper. Det gør vi ved at etablere stensætninger og grusbunker, der gør leveforholdene optimale for det lille firben og sikrer de bedste forhold for, at den kan sprede sig til andre områder.

Geding-Kasted Mose

Projektområdet er fremtidssikret som et stort rekreativt naturområde af Aarhus Kommune. Projektet bliver således en selvstændig del af et samlet og ambitiøst naturgenopretningsprojekt i hele Geding-Kasted Mose, der skal gøre området vildere og mere selvforvaltende.

Mål

  • Der er etableret 15 ynglesøer til padder
  • Der er etableret 10 stensætninger og 20 grusbunker til markfirben og padder
  • Bestanden af markfirben i området skal være fordoblet i 2024
  • Der er udplantet e.g. hunderose, hvidtjørn og brombær på et 300 m2 stort areal, fordelt på 20 felter
  • Løvfrøen opdrættes og genudsættes over tre år fra 2022 til 2024
  • Ved projektets afslutning i 2024 vil der være selvreproducerende og livskraftige bestande af løvfrøer i området

Kæmp for mere dansk natur. Bliv Naturvogter.

Støt her

Hop med

Følg med i vores arbejde med beskytter løvfrøens levesteder. Modtag vores nyhedsbrev ”Naturen Kalder” – så holder vi dig opdateret.

Naturen Kalder-DKnatur-projekter

 

Projektet er støttet af Holch Povlsen Foundation

Holch Povlsen Foundation