Fiskebørnehaver giver liv under overfladen

Fiskebestande i Bælthavet er en skygge af sig selv, og f.eks. torskebestanden er historisk lille. Der mangler ålegræs og stenrev, som kan beskytte fiskene i deres sårbare livsstadier og være en kilde til føde. I samarbejde med Sund & Bælt skaber vi levesteder til fiskene ved at installere biohuts i Spodsbjerg Havn, også kaldet fiskebørnehaver, hvor småfisk og fiskeyngel både kan finde skjul og føde.

Små fisk får lov til at vokse sig større

Vi har bygget havne i fiskenes naturlige kystnære miljø og dermed fjernet noget af naturens kompleksitet, som er vigtige levesteder for fiskene. Ved at installere biohuts i Spodsbjerg Havn giver vi fiskene i Bælthavet mulighed for at finde føde og gemme sig fra større rovfisk. En biohut er et stålbur med en kerne fyldt med østersskaller, hvor hulrummene giver fiskene et helle og et spisekammer.

Hver fisk tæller, og biohuts giver fiskeyngel en chance for at overleve de første kritiske livsstader og bidrager til at øge fiskebestanden til gavn for naturen i Bælthavet og alle andre, der nyder godt af den.

Spodsbjerg Havn

Tæt ved kysten omkring Spodsbjerg kan man finde store tangbælter med savtang, blæretang og ålegræs. Allerede på et par meters vanddybde findes store sten fyldt med tang. Omkring disse sten finder man om sommeren megen fiskeyngel og småfisk. Bunden er en blanding af grus- og sandbund med fisk som tangnål, snippe og næbsnog. Der er fladfisk, savgylter og havkarusser. I havet omkring havnen lever også torsk, makrel, hornfisk, sild og forskellige fladfisk. Spodsbjerg Havn er ejet af Sund & Bælt, der er samarbejdspartner på projektet.

Kæmp for mere dansk natur. Bliv Naturvogter.

Støt her

Dyk ned

Vil du med under overfladen, når vi sætter Biohuts i vandet? Modtag vores nyhedsbrev ”Naturen Kalder” – så holder vi dig opdateret.

Naturen Kalder-DKnatur-projekter