Vi kæmper for en bæredygtig fremtid for Ugandas unikke verdensarv

Rwenzori Mountains National Park er ikke bare et smukt naturområde, det er også hjem for et helt enestående dyre- og planteliv. Men nationalparken i Uganda er truet af menneskelige aktiviteter som afskovning og krybskytteri. Derfor er vi gået sammen med Hempel Fonden om at bevare den unikke natur.

Rwenzori Mountains Nationalpark dækker et område på næsten 1.000 km2 på skråningerne af de frodige Rwenzori-bjerge, også kaldet Månebjergene. Nationalparken er defineret som et Biodiversity hotspot, men er samtidig truet af afskovning og ulovlig jagt. En høj befolkningstæthed, eksplosiv befolkningstilvækst og udbredt fattigdom har efterladt befolkningen med begrænset adgang til landbrugsjord, jobs, byggematerialer og brænde. Det har presset befolkningen ind i parken og resulteret i ulovlig fældning af træer og krybskytteri.

Vi vil modvirke afskovning og tab af biodiversitet

Nationalparken kæmper for at beskytte området, men har langt færre indtægter end nødvendigt, og det har ikke været muligt at bremse en omfattende afskovning og tab af biodiversitet. Derfor arbejder vi nu med at vedligeholde nationalparken og samtidig give lokalbefolkningen nye muligheder, så de ikke er tvunget til at vende sig mod nationalparken for at få mad og en indkomst.

Resultater

Med partnerskabet vil vi bidrage til, at nationalparken bliver genoprettet, biodiversiteten får de bedste vilkår, og at lokalbefolkningen får et bæredygtigt indkomstgrundlag.

Mere info om projektet hos Hempel Fonden.