Vi kæmper for en bæredygtig fremtid for Ugandas unikke verdensarv

Rwenzori Mountains National Park er ikke bare et smukt naturområde, det er også hjem for et helt enestående dyre- og planteliv. Men nationalparken i Uganda er truet af menneskelige aktiviteter som afskovning og krybskytteri. Derfor er vi gået sammen med Hempel Fonden om at bevare den unikke natur.

Rwenzori Mountains Nationalpark dækker et område på næsten 1.000 km2 på skråningerne af de frodige Rwenzori-bjerge, også kaldet Månebjergene. Nationalparken er defineret som et Biodiversity hotspot, men er samtidig truet af afskovning og ulovlig jagt. En høj befolkningstæthed, eksplosiv befolkningstilvækst og udbredt fattigdom har efterladt befolkningen med begrænset adgang til landbrugsjord, jobs, byggematerialer og brænde. Det har presset befolkningen ind i parken og resulteret i ulovlig fældning af træer og krybskytteri.

Vi vil modvirke afskovning og tab af biodiversitet

Nationalparken kæmper for at beskytte området, men har langt færre indtægter end nødvendigt, og det har ikke været muligt at bremse en omfattende afskovning og tab af biodiversitet. Derfor arbejder vi nu med at vedligeholde nationalparken og samtidig give lokalbefolkningen nye muligheder, så de ikke er tvunget til at vende sig mod nationalparken for at få mad og en indkomst.

Rangers i Rwenzori Mountains National Park

Rwenzori Mountains National Park er et epicenter for biodiversitet og rummer en række helt unikke arter. Samtidig er parken et vigtig vandtårn, der leverer vand til hele området og har enorm betydning for både dyr og mennesker.

Desværre er parken udfordret af klimaforandringer. Stigende temperaturer får de store gletsjere til at smelte. Det kan få floderne til at gå over deres bredder og skabe naturkatastrofer, der påvirker dagligdagen for lokalbefolkningen.

Gletsjerne og nationalparken er også et stort trækplaster for den turisme, som mange lokale ernærer sig ved. Det er indtægterne fra turisme, der finansierer beskyttelsen af nationalparken og dens biodiversitet mod bl.a. skovhugst og krybskytteri. Derfor har WWF og Hempel Fonden i samarbejde uddannet i alt 65 rangers og 10 ledende Uganda Wildlife Authority medarbejdere i SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool). De beskytter nationalparkens dyreliv, og holder øje med bestande i antal og arter.

Bedre livsvilkår for de lokale i Rwenzori

Hempel Fonden og WWF arbejder sammen i Rwenzori landskabet for at bevare Rwenzori Mountains National Parks unikke økosystemer, der bl.a. giver rent vand til livet og landbruget, så farmerne kan få afgrøder og indtægter.

For at skabe et sundt samspil mellem lokalbefolkningen, skoven og dyrelivet planter Hempel Fonden og WWF træer i ”bufferzonen” rundt om parken. Bufferzonen er et 2 km bælte omkring nationalparken, hvor vi sammen med den lokale befolkning planter træer, der beskytter landskabet fra fx erosion, og som lokalbefolkningen kan bruge til deres husholdninger. På den måde fælder de ikke nationalparkens træer, men beskytter og plejer bufferzonernes træer samtidig med, at de får en indtægt for deres arbejde.

En nationalpark uden skovhugst tiltrækker også flere turister, der igen højner levestandarden for de lokale. Derudover undervises børnene i naturbevarelse og områdets kvinder får bedre muligheder for større selvstændighed gennem egen indtægt fx som biavlere.

Vandkraftværket langs Nyamwamba

Lokalbefolkningen som bor langs Nyamwamba floden i Rwenzori, har brug for elektricitet til deres husholdninger. Derfor har Hempel Fonden og WWF arbejdet sammen med et lokalt vandkraftværk, som udnytter de store vandmasser, der løber gennem nationalparkens store floder. Det skaber og leverer strøm til lokalområdet samtidigt med, at der arbejdes med den lokale befolkning, så de kan beskytte og optimere de økosystemtjenester, som vi får fra floderne.

I den forbindelse har Hempel Fonden og WWF i samarbejde udviklet og implementeret en 360 graders plan for, hvordan de lokale farmere og den øvrige lokalbefolkning kan få del af de goder, som strømproduktionen giver. Det drejer sig bl.a. om bedre jordforhold, flere afgrøder, højere afkast samt nye og bedre kaffesorter, der kommer de lokale farmere til gode økonomisk samtidig med at landskabet beskyttes.

 

 

 

 

 

Resultater

Med partnerskabet vil vi bidrage til, at nationalparken bliver genoprettet, biodiversiteten får de bedste vilkår, og at lokalbefolkningen får et bæredygtigt indkomstgrundlag.

Mere info om projektet hos Hempel Fonden.