Vi fjerner plastaffaldet fra Kenyas kyst og giver det værdi

Udfordringerne i forbindelse med plastaffald i Kenya forventes at vokse drastisk, hvilket forværrer miljøforurening og klimaændringer. Med dette projekt vil vi komme plastikforureningen til livs, samtidig med at det forbedrer levebrødet for befolkningen i Kwale, Mombasa, Kilifi og Lamu ved Kenyas kyst.

En undersøgelse udført af Miljøstyrelsen i 2018 viste, at Kenya producerer et anslået 500.000 tons plast årligt, hvoraf 52 procent er plastemballage. Af disse genanvendes ca. 39.000 tons (15 procent), mens resten kasseres. Plastaffald er en nøglefaktor i forringelsen af naturressourcerne i denne specifikke økoregion. Og da vi arbejder med plastgenbrug i Danmark og internationalt, er vi derfor opmærksomme på, at denne plast udgør en værdifuld vare, hvis den behandles på den rigtige måde.

Vi gør plastikaffald til en værdifuld vare

I dette projekt vil vi anvende vores viden om genbrug samt vores omfattende erfaring med bæredygtig markedsudvikling til at løse et miljøproblem og samtidig skabe en værdikæde for den plastiske ressource, der kan forbedre levebrødet for kvinder og mænd, og især ungdommen.

 

Resultater

  • Vi vil gøre plastaffald, der ellers kasseres i det naturlige miljø, til en værdifuld vare
  • Projektet vil bidrage til at udvikle en effektiv værdikæde for genanvendt plast