WWF genopretter vådområder for at sikre tigrenes levesteder

I den sydlige del af Nepal arbejder WWF med at genoprette og beskytte vådområderne i Terai Arc Landscape regionen, hvor tørke truer tigeren og det øvrige dyreliv. Indsatsen overvåges med såkaldte kamerafælder, der viser, at der takket være WWFs arbejde er kommet endnu flere tigre og dyreliv til området.

Vådområderne i Terai Arc Landscape regionen er vigtige for både mennesker, naturen og dyrelivet – heriblandt tigeren. I vådområderne opsamles vand fra monsunperioden, og de fungerer som en kilde til vandforsyning i tørre perioder og er et gunstigt levested for dyreliv.

Men langvarig tørke, voldsomme og pludselige regnskyl samt skovbrande udfordrer vådområdernes funktion. Det betyder bl.a., at tigrene ikke har adgang til vand i området, ligesom det planteædende dyreliv, der udgør tigrenes føde, forsvinder. Det får tigrene til at søge efter føde og nye levesteder i nye, ubeskyttede områder tættere på mennesker og husdyr. WWF arbejder derfor med af beskytte og genoprette vådområderne, hvor tigrene normalt lever.

Kamerafælder hjælper med at overvåge dyrelivet

I vådområderne hjælper kamerafælder med at overvåge befolkningen af tigre og andre truede dyr i området. Kameraerne aktiveres, når der er bevægelse i området, og kan på den måde følge med i dyrelivet. Med kameraerne har vi bl.a. kunne se, at endnu flere tigre er kommet til området. Og de er ikke alene. Også andre truede og sårbare arter som leoparder, elefanter, antiloper og næsehorn er blevet registreret i området.

Det viser vigtigheden af WWFs arbejde, og hvordan beskyttelsen af vådområder direkte bidrager til at sikre overlevelsen af ​ikoniske og truede arter, sikre vigtige tilflugtssteder og skabe et sundt og varieret økosystem.

Nepal har tredoblet antallet af tigre

WWF har i flere år hjulpet med at styrke antallet af tigre i Nepal. Ved hjælp af bl.a. ungdomspatruljer, der har patruljeret og beskyttet tigre i Bardia Nationalpark, samt en massiv lobbyindsats, træning af rangers og bekæmpelse af wildlife-kriminalitet, er det lykkedes at vende udviklingen i Nepal, der siden 2019 har tredoblet antallet af tigre i landet.

Resultater

  • Tredobling i antallet af Tigre i Nepal fra 121 i 2009 til 355 i 2022, bl.a. gennem WWFs indsatser.
  • Nepal blev i 2022 det første land, der opnåede målet i en aftale mellem WWF og 13 tigerlande, der handler om at fordoble antallet af vilde tigre – faktisk tredoblede de antallet i Nepal.
  • Nye ynglende tigerpar er observeret i helt nye områder i Nepal – bl.a. i den centrale TAL-region.