Vi kæmper for de kritisk truede bjerggorillaer

Mennesker har presset bjerggorillaen op i en krog. Der er kun omtrent 1000 bjerggorillaer tilbage i verden, og deres levesteder er skåret ned til blot to bjergskovområder i det centrale Afrika. Vi startede derfor en kampagne med Ghita Nørby med det formål at bevare den kritisk truede bjerggorilla.

Bjerggorillaerne er truet fra flere sider. De frodige skove, som er deres kilde til ly og føde bliver ryddet for at skaffe tømmer, lave veje og gøre plads til landbrug. Klimaforandringer og global opvarmning kan bjerggorillaen heller ikke flygte fra, da de ikke har mulighed for at vandre højere og koldere steder hen. De er omringet af menneskelig bebyggelse og eksponeret for mange turister. Derfor er de ekstremt udsatte for sygdomme overført fra mennesker. For en så lille bestand kan en epidemi være katastrofal.

Vi skaber de bedste betingelser for bjerggorillaerne

  • Vi støtter blandt andet anlæggelse af te-plantager, som bjerggorillaerne ikke bryder sig om at gå i. Dermed skaber vi en såkaldt buffer-zone mellem mennesker og bjerggorillaer.
  • Vi arbejder med at reducere den ulovlige produktion af og handel med tømmer og trækul, så bjerggorillaens levesteder kan bevares.
  • Vi giver tidligere krybskytter mulighed for at tjene penge på andet end illegal handel med dyr.
  • Vi støtter udvikling af lokal økoturisme, som gør bevarelsen af bjerggorillaen til en værdifuld del af lokalindtægten.
  • Til sidst støtter vi en ny tælling af bjerggorillaerne, som skal kortlægge, hvor mange bjerggorillaer der er i dag, og hvilke forhold de lever under.

Resultater

  • Med gorillakampagnen kom budskabet ud til næsten 290.000 danskere
  • Vi indsamlede 280.000 kroner til fordel for gorillaerne