Når skrald skaber vækst

Waste to Value er et innovativt partnerskab mellem WWF Danmark, WWF Kenya og aktører inden for genanvendelse af plastik – PLASTIX, Jil Industries, Mr. Green Africa og PAKPRO der sammen bekæmper plastforurening i kystnære områder i Kenya. Gennem det femårige samarbejde bliver der med at naturen i centrum skabt uddannelses- og jobmuligheder inden for plastikindsamling, sortering og forarbejdning langs Kenyas kyst til gavn for både lokalbefolkningerne og naturen.

Et innovativt partnerskab

WWF Danmark, WWF Kenya og aktører inden for genanvendelse af plastik bekæmper i fællesskab plastforurening i kystnære områder i Kenya og skaber samtidig økonomisk vækst hos lokalbefolkningen.

Det starter med plastindsamlerne, som sjældent er organiserede og derfor oplever uregulerede og ringe arbejdsforhold. Missionen med projektet er at skabe en værdikæde for plastik, hvor samlerne bliver trænet i at sortere plastik for at opnå den højest mulige kvalitet. Samtidig får de adgang til den nyeste teknologi og opkøbere, som vil aftage plastikken fra dem.

Projektets partnere supplerer hinanden med forskellig viden, netværk og færdigheder på området og i takt med at projektet vokser, er målet at koble flere partnere på langs værdikæden.

Fra spild til værdi

Esther Kache fra Kisauni og Juma Hassan Nondo fra Likoni nye liv som affaldskoordinatorer har forandret deres liv. Hør hvordan affaldsindsamling bidrager positivt til en cirkulære økonomi, der både skaber positive forandringer for dem, deres familie og deres lokalsamfund.

WWF Kenya tilbyder gennem projektet mulighed for uddannelse i affaldsindsamling, man bl.a. lærer om de forskellige kvaliteter og typer af plastik samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger man skal være opmærksom på under selve affaldsindsamlingen. Derudover skaber projektet jobmuligheder for lokale og derigennem øger deres indtægter. Ved hjælp af affaldsindsamlingen minimeres bortskaffelsen af affald i miljøet og der bliver sat større fokus på mulighederne i cirkulær økonomi. Det får andre i lokalsamfundet til at tage et større medansvar for deres fælles affald og miljø til gavn for alle.

Bedre livsvilkår - mindre plastik

Waste To Value har som hovedmål at forbedre levevilkårene for kvinder, mænd og særligt unge. Det gøres ved at skabe en værdikæde, hvor plastikaffald kan afsættes som en værdifuld ressource. Værdikæden reducerer samtidig forurening, skaber jobmuligheder og giver afkast i form af nye teknologier og effektive metoder til genanvendelse. Samtidig fremmer det en ansvarlig forretningsadfærd i området med fokus på bæredygtighed.

Mål

Det er projektets mål, at:

  • Skabe jobs og forbedre mulighederne for indtjening for kvinder, mænd og især unge.
  • Øge mængden af plastik, der indsamles, sorteres og forarbejdes.
  • Skabe en bæredygtig forretningsmodel for genanvendelse af plastik i Kenya.

Resultater

Projektet har allerede opnået betydelige resultater, der gavner både mennesker og natur:

  • Forbedret indkomst og jobmuligheder for over 700 mennesker omkring Mombasa.
  • Oprettelse af nye kooperativer og grupper, der driver plastiksortering og –forarbejdning.
  • Over 300 tons indsamlet plastikaffald har bidraget til en betydelig reduktion af plastforurening i Kenya.
  • Oprettelse af Pwani Circular Economy Association, der samarbejder med myndigheder og lokalsamfund for at skabe netværk af forandringsagenter.

Vil du vide mere om plastisk og genanvendelse?

Læs mere om projektets partnere og hvordan de arbejder.

WWF Kenya    PLASTIX    Jil Industries

Mr. Green Africa    PAKPRO     DMDP/DGBP

Partnerskab