Solenergi kommer Kenyas fiskere til hjælp

I Kenya er fiskeri afgørende for landets økonomi. Som erhverv skaber det arbejdspladser, brødføder befolkningen og giver indtjening samt sikrer leveveje for en stor del af befolkningen langs Kenyas kyst. I 2018 blev der landet 148.300 tons fisk til en værdi af 240 mio. dollars.

Fra tab til vækst

Det har hidtil ikke været muligt at køle de friskfangede fisk ordentligt ned og det har resulteret i et tab på mellem 60-80% på grund af manglende kvalitet og dermed kvantitet. Det har resulteret i store økonomiske konsekvenser for de fattige fiskerisamfund. Men ved at introducere soldrevne og mere effektivt kølesystemer/frysere i fiskerisektoren arbejder WWF på at løse problemet med tabet efter fangsterne.

De lokale virksomheder starter med at lease de soldrevne frysere. Gennem samarbejder med udvalgte organiserede grupper af fiskere bliver der lavet aftaler omkring både placering af fryserne og indkøb af fisk, hvilket forbedrer de lokale fiskeres indtjeningsmulighederne gradvist. I takt med at fiskernes indtægter stiger, giver det dem også mulighed for at købe fryserne.

Indsatser

Projektet arbejder på at opnå målene ved at fokusere på fem indsatser:

  • Styrkelse af bæredygtigt fiskeri i Kenya.
  • Mulighed for lån til fiskerivirksomheder og fiskerne.
  • Styrkelse af markedsadgang for fiskerne.
  • Udvikling af strategier for indtjening og videreformidling heraf til andre fiskere.
  • Kommunikation for opmærksomhed og støtte til projektet.

Resultater

Det skal i løbet af projektets levetid munde ud i følgende resultater:

  • Øgede indtjeningsmuligheder blandt småfiskere i Kenya.
  • Stigning i antallet af jobs skabt inden for salg, installation, vedligeholdelse og finansiering af solenergi til kølesystemer.
  • Reduktion i fødevarespild og sikring af kvantitet og kvalitet af fisk.
  • Generel stigning i brugen af solenergi til kølesystemer. Også inden for andre dele af Kenyas fiskerisektor.

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere om projektets samarbejdspartnere og hvordan de arbejder.

X-Solar Systems      Vestfrost Solutions      DMDP/DGBP

Partnerskab