Partnerskab for bæredygtig soja

 

WWF Danmark har indgået et partnerskab med Danida, WWF Brasilien og Etisk Handel Danmark under navnet Scaling Up Sustainable Soy Partnership (SUSS). Sammen bidrager vi til en bæredygtig transformation og større gennemsigtighed af den globale værdikæde for soja.

Sojaproduktion har omfattende afskovning og stor CO2-udledning på samvittigheden. Og med en import på ca. 1,7 mio. tons, fra bl.a. Cerradoen i Brasilien, har Danmark et af de højeste afskovningsaftryk per indbygger i Europa. Sojaen bliver brugt til dyrefoder og udledninger fra afskovning tilknyttet dansk sojaforbrug står for ca. 40 % af den samlede udledning fra dansk landbrug. Sojaplantagerne ødelægger derudover naturens økosystemer og medfører ofte overtrædelse af menneskerettighederne i de lokalsamfund, hvor de anlægges.

Som storimportører af soja til vores landbrug har vi i Danmark et særligt ansvar for at være med til at bremse afskovning og menneskerettighedskrænkelser forbundet med sojaproduktion. Men vi kan ikke gøre det alene. Det kræver en stor fælles indsats på tværs af aktører og virksomheder. Derfor er partnerskabet et vigtigt initiativ.

Foto: Andre Dib / WWF-Brazil

Vidste du, at den brasilianske Cerrado er den ældste og mest biodiverse skovsavanne i verden?

Men den har på kort tid mistet halvdelen af sin oprindelige vegetation. Det svarer til et område på størrelse med Vesteuropa og det sætter det unikke dyreliv i en yderst sårbar situation, der nu mangler deres levesteder. Cerradoen er hjemsted for over 10.000 plantearter og fascinerede dyr som jaguaren, myreslugeren, bæltedyret og tapiren der kun findes få steder i verden. Cerradoen er én af dem. Derudover lever der i Cerradoen ca. 80 forskellige etniske grupper. Derfor skal vi passe godt på den og dens unikke indbyggere.  

Foto: Aline Santana Da Hora / WWF-Brazil

Vores arbejde

I Brasilien arbejder vi bl.a. for at styrke sporbarheden i produktionen og understøtte finansiering, der giver mulighed for produktion som ikke indebærer afskovning. Projektet inddrager lokalbefolkningen og Cerradoens oprindelige folk for samtidig at bekæmpe krænkelsen af menneskerettigheder i forbindelse med produktionen af soja.

I Danmark supplerer vi med aktiviteter, der fremmer mængden af den bæredygtige soja der importeres til Danmark. Det gør vi i samarbejde med Etisk Handel Danmark, der samler de største danske aftagere af soja under Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Her arbejder vi bl.a. på at skabe en mere gennemsigtig værdikæde og på at hjælpe aftagerne af soja med at nå alliancens vision om, at den soja der importeres til Danmark, skal være ansvarlig og afskovningsfri.

Foto: Peter Caton / WWF-UK

MÅLENE FOR PARTNERSKABET

Produktion

Partnerskabet skal skabe incitamenter for at udbedre den bæredygtige sojaproduktion, der er fri for afskovning, omlægning af økosystemer og krænkelse af menneskerettigheder.

Målene for partnerskabet er, at vi skal være med til at sørge for, at danskimporteret soja er produceret bæredygtigt uden afskovning og uden at skade klimaet. Samtidig skal produktionen respektere lokalbefolkningens rettigheder. For at kunne lykkes kræver det at produktion, naturbevarelse og social inklusion tænkes ind i hele værdikæden for soja.

Naturbevarelse

Partnerskabet skal hjælpe danske virksomheder og investorer med at implementere robuste afskovningsfrie politikker, der er på linje med best-practice lagt ud i Accountability Framework Initiative. Det betyder, at virksomheder der forbruger soja skal stille krav til leverandører om, at sojaproduktion og handel skal være fri for både afskovning, omlægning af økosystemer og krænkelse af menneskerettigheder.

Samtidig vil partnerskabet støtte finansielle institutioner i at inkorporere afskovningsrisici i deres investeringskriterier. Målet er, at den private sektor i Danmark bidrager til at sojaproduktion ikke længere skal true naturbevarelsen.

Social inklusion

Partnerskabet skal styrke af det oprindelige folk og de lokale samfunds landrettigheder, deltagelse i landskabsforvaltning og de naturbaserede økonomiske aktiviteter.

Partnere & donor

Partnerskabet er finansieret af Danida og drives af WWF Danmark. WWF Brasilien implementerer indsatsen i Cerradoen, mens Etisk Handel Danmark i samarbejde med WWF Danmark implementerer aktiviteterne målrettet den private sektor i Danmark.

Vil du vide mere om partnerskabet?

Kontakt:
Sirilak Ewe Wichyaruangrom
Senior Projektleder for Internationale Programmer