Et strategisk samarbejde med natur og mennesker i centrum

Udenrigsministeriet og WWF Verdensnaturfonden har forenet kræfterne i en strategisk partnerskabsaftale (SPA) for 2022-2025. Gennem aftalen bidrager WWF til Danmarks udviklingspolitiske strategi, ‘Fælles om Verden’, med særligt fokus på klima og grønne løsninger. Her anvender vi naturbaserede løsninger til at imødegå problemer som fattigdom, klimaforandringer og bevarelsen af natur og biodiversitet i landene Kenya, Madagaskar, Myanmar, Nepal og Uganda.

Naturen er løsningen

Naturen er afgørende for menneskets overlevelse og udvikling. Den leverer bl.a. fødevarer, vand, energi og materialer. Men med det pres mennesket lægger på den, kan naturen ikke fortsætte med at levere disse vitale funktioner i fremtiden.

Naturbaserede løsninger handler om i højere grad at beskytte, genoprette og forvalte naturen til at skabe løsninger for samfundsmæssige udfordringer som klimaforandringer, biodiversitetsproblemer, fødevareusikkerhed, bekæmpe fattigdom og sikre adgang til vand. Vi skal arbejde med naturen og ikke imod den.

Kort om projektet

De overordnede mål for den strategiske partnerskabsaftale “The Triple Benefit Programme” er, at:

 • Forbedre levevilkårene for mennesker.
 • Styrke klimatilpasning og modstandsdygtighed for både mennesker og natur.
 • Fremme biodiversitet.

Det opnår vi gennem tre indsatsområder:

 • Styrket, inkluderende og klimasmart naturbeskyttelse samt bæredygtige måder at forsørge sig på.
 • Forbedret og ansvarlig forvaltning af natur, biodiversitet og klima.
 • Forbedrede betingelser for at mobilisere finansiering til natur- og klimatiltag.

De fem lande

WWF implementerer naturbaserede løsninger i fem lande: Kenya, Madagaskar, Myanmar, Nepal og Uganda. Projekterne i de enkelte lande gør både mennesker og økosystemer mere robuste over for de truende klimaforandringer. Samtidig gavner løsningerne de lokale samfund og styrker de oprindelige folks rettigheder som led i en grøn udvikling.

Kenya

I Kenyas kystlandskab arbejder WWF for at skabe sunde økosystemer, der forbedrer menneskers livskvalitet, gør området mere modstandsdygtigt over for klimaforandringer, øger mangfoldigheden af planter og dyr og skaber bæredygtig udvikling for lokalbefolkningen.

Mål:

 • Bæredygtig forvaltning af 44.000 hektar mangroveskov.
 • Genopretning af 40 hektar ødelagt mangroveskov.

Madagaskar

I Mahafaly-landskabet arbejder WWF målrettet for en bæredygtig fremtid. Området er udfordret på mad- og vandforsyning, klimaforandringer, økonomi, miljøbeskyttelse og biodiversitet. WWF imødekommer udfordringerne ved at sikre rent vand, bæredygtig mad samt klimabeskyttelse for lokalbefolkningen og områdets unikke natur.

Mål:

 • Bæredygtig forvaltning af 100.000 hektar tørskov.

Resultat:

 • Genopretning af 300 hektar ødelagt tørskov.

 

Myanmar

I Dawna Tenasserim-landskabet i Myanmar arbejder WWF for at bevare området som et sundt økosystem. Det gøres ved at beskytte dyrenes levesteder og sikre vigtige økosystemtjenester for lokalbefolkningen.

Landskabet står over for udfordringer som klimaforandringer, tab af biodiversitet og fattigdom. WWF fokuserer på at bevare de tropiske skove i området og skabe en bæredygtig balance mellem hensyn til dyrelivet og lokalområdets udvikling. Arbejdet er helt afgørende for at løse udfordringerne og bevare Dawna Tenasserim som et unikt naturområde.

Mål:

 • Bæredygtig forvaltning af 143.000 hektar skov.
 • Genopretning af 735 hektar tropisk skov.

Nepal

I Lower Narayani River Basin i Nepal er det WWF’s fokus at forbedre områdets økosystemtjenester, så det kan modstå klimaforandringerne. Projektet er et svar på de problemer, der er opstået i kølvandet på klimaforandringerne – som naturkatastrofer, fattigdom og fødevareusikkerhed, vandforsyning, miljødegradering og tab af biodiversitet.

Mål:

 • Bæredygtig forvaltning af 4.500 hektar vådområder og ferskvandsøkosystemer.
 • Genopretning 20 hektar ødelagt skov.

Uganda

I Greater Virunga-landskab i Uganda arbejder WWF for at forbedre livskvaliteten for lokalbefolkningen samtidig med, at naturen beskyttes, genoprettes og forvaltes bæredygtigt. Gennem naturbaserede løsninger løses lokale udfordringer med klimaforandringer, tab af dyreliv, fattigdom og mangel på vand og fødevarer. WWF fokuserer på at bevare de tropiske regnskove og ferskvandsressourcerne i området for at skabe en bæredygtig udvikling.

Mål:

 • Bæredygtig forvaltning af 50.000 hektar tropisk skov.
 • Genopretning af 2.000 hektar tropisk skov.

Vores tilgang til naturbaserede løsninger

Naturbaserede løsninger handler om i højere grad at beskytte, genoprette og forvalte naturen til at skabe løsninger for samfundsmæssige udfordringer som klimaforandringer, biodiversitetsproblemer, fødevareusikkerhed, bekæmpe fattigdom og sikre adgang til vand. Vi skal arbejde med naturen og ikke imod den.

Vores tilgang til naturbaserede løsninger (NbS) følger IUCN’s Globale NbS Standard, hvor WWF er en af de første organisationer, der implementerer IUCN-standarden inden for et program, der dækker over flere lande og økosystemer.

WWF har en ledende rolle inden for naturbaserede løsninger i det internationale WWF-netværk og bidrager som videnspartner på naturbaserede løsninger blandt eksterne interessenter herunder Udenrigsministeriet.

Partnerskab