Til kamp for biodiversiteten i Ecuador

Mellem to nationalparker i Ecuador er der et fantastisk naturområde med noget af verdens højeste koncentration af biodiversitet. Det er afgørende for de vilde dyr, der bor her, at de kan bevæge sig frit. Derfor kæmper vi sammen med Hempel Fonden for at skabe et sammenhængende naturområde.

I de to nationalparker lever blandt andet bjergtapiren, brillebjørnen og jaguaren, og området mellem parkerne er afgørende for sammenhængen mellem de to parker og dermed for bestanden af de vilde dyrearter.

Samtidig er lokalbefolkningen afhængig af alle de goder, som naturen i området leverer som for eksempel rent vand til mennesker og dyr og beskyttelse mod jordskred.

Herudover tiltrækker området også en stor mængde turister der kommer for at nyde naturen, enten i form af rafting på floden, cykelture på de sceniske veje eller vandreture for at se nogle af de overdådige vandfald, fugle og orkideer, området er kendt for.

Men det er samtidig menneskelig aktivitet, der presser naturen. Skoven forsvinder og landbrug overtager pladsen. Den hurtige befolkningstilvækst betyder, at det er nu, der skal lægges en plan for området, der sikrer en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og beskyttelse af biodiversiteten.

En vigtig forbindelse for både vilde dyr og mennesker

Vi kæmper for at bevare og fremme en bæredygtig forvaltning af biodiversitetskorridoren mellem de to nationalparker Sangay National Park og Llanganates National Park, så de vilde dyrebestande kan færdes frit mellem de to naturområder. Det gør vi blandt andet ved at beskytte de eksisterende skovområder, fremme en bedre forvaltning af eksisterende beskyttede områder og mindske den negative påvirkning fra menneskelig aktivitet i området fra for eksempel landbrug og ukontrolleret turisme. Målet er at sikre, at biodiversiteten ikke lider under menneskelige aktiviteter, og at mennesker også i fremtiden vil have adgang til de økosystemtjenester, som de nyder godt af i dag.

Mål

  • Målet for projektet er at skabe en korridor mellem de to nationalparker, Sangay National Park og Llanganates National Park, som er forvaltet bæredygtigt af lokale aktører. Vi arbejder for en fælles vision blandt aktørerne, så det vigtige økosystem bliver bevaret.
  • Vi arbejder for at skabe sammenhængende naturområder og forbedrede levevilkårene for lokalbefolkningen.