Vi vil sikre de vilde tigeres fremtid

Estimater viser, at der kun er omkring 5.500 vilde tigere tilbage i verden, og Myanmar i Sydøstasien er et af få lande, hvor tigeren lever vildt. Vi arbejder for at sikre dens overlevelse i Myanmar samt beskytte den fantastiske natur, den lever i.

Dawna Tenasserim er et fascinerende skovområde, der strækker sig over grænsen mellem Myanmar og Thailand. Området er et vigtigt naturområde og er hjemsted for et unikt dyre- og planteliv og hele syv store kattearter – heriblandt tigeren. Skovområdet er bl.a. levested for en af de sidste store tigerbestande i Mekong-regionen, og byder derfor også på en af de bedste muligheder for at sikre tigerenes overlevelse. Men tigerenes overlevelse er i fare, for området er i stor stil udsat for menneskelige aktiviteter som afskovning, byggeri og krybskytteri, der truer tigeren og som udfordrer det sammenhængende skovområde, som netop tigeren har behov for.

Vi vil skabe sammenhængende natur i området

Tigerne har ret til at leve i fred. Derfor bidrager vi til at styrke forvaltningen af naturområderne og skabe mere sammenhængende natur. Dyrelivet i Dawna Tenasserim er nemlig afhængigt af store sammenhængende skove, og særligt de store kattearter som tigeren har brug for store områder for at formere sig og undgå indavl. Især kraftig skovdrift og landbrug truer tigeren. Derfor har WWF skabt en bufferzone mod skovdrift og skadeligt landbrug ved at plante bambus, der blander sig naturligt med skoven og tilgodeser tigeren og de andre vilde dyrs behov for at kunne jage og bevæge sig i det skjulte. Ved at beskytte naturen og de sammenhængende områder, skaber vi forbedrede levesteder for tigeren.

Resultater

  • Til gavn for det unikke dyreliv i Dawna Tenesserim lykkedes det WWF at oprette zoner af bambus, der bremsede udvidelsen af landbrugsjord og skadelig skovdrift. Arbejdet er ikke færdigt, men et vigtigt skridt er taget.