Vi vil sikre de vilde tigeres fremtid

Der er er kun omkring 3.900 vilde tigere tilbage i verden, og Myanmar i Sydøstasien er et af få lande, hvor tigeren lever vildt. Vi arbejder for at sikre dens overlevelse i Myanmar samt beskytte den fantastiske natur, den lever i. Vores mål er at fordoble antallet af vilde tigere inden 2022.

I et fascinerende skovområde, der strækker sig over grænsen mellem Myanmar og Thailand lever omkring 250 af verdens 350 indokinesiske tigere. Men tigerenes overlevelse er i fare, for området er i stor stil udsat for menneskelige aktiviteter som afskovning, byggeri og krybskytteri. Myndighederne har blandt andet besluttet, at en stor asfalteret vej skal anlægges tværs igennem landskabet, hvilket vil få katastrofale konsekvenser for dyrelivet. Vi arbejder især på at påvirke den proces, så opførelsen af vejen skader mindst muligt.

Vi vil mindske de menneskelige aktiviteter i området

Tigerne har ret til at leve i fred. Derfor bidrager vi til at styrke forvaltningen af naturområderne og rådgiver regeringen, så de udvikler veje, plantager og landbrugsområder på måder, der skåner tigerne og naturen mest muligt. Vi træner nationalparkernes vagter, som overvåger antallet af tigere og bekæmper krybskytteri.

Vi arbejder på den helt store klinge men også på den lidt mindre ved blandt andet at lægge salt-depoter ud, som tigerne kan slikke på, så de får nødvendige mineraler og salte. Samtidig har vi fokus på at gøre lokalsamfundet opmærksomme på, hvor vigtigt det er at beskytte naturen og ikke mindst dyrene i den. Sidst men ikke mindst hjælper vi også lokalbefolkningen til at kunne bruge af naturens ressourcer på en bæredygtig måde.

Resultater

  • Gennem omfattende undersøgelser har vi påvist, at der er ynglende tigere i området, hvilket betyder, at der er en eksisterende bestand af tigere, som formerer sig
  • Vi har fået defineret det område for tigerne, vi ønsker at beskytte
  • Vi har fået finansieret fem ranger patruljer, som skal modvirke krybskytteri
  • Vi har givet lokalbefolkningen mulighed for at administrere et område i skoven, som skal forebygge krybskytteri og ulovlig afskovning