WWF samarbejder med tidligere krybskytter

For at stoppe skovhugst og nedskydning af nationalparkens dyr i Uganda, lod WWF krybskytter forvalte nyplantet eukalyptusskov. Det gav dem nye indtægtsmuligheder.

I Uganda truer en stigende befolkningstilvækst naturparkerne. I takt med tilvæksten stiger behovet for træ til madlavning, ligesom flere dyr nedlægges af krybskytter, der har brug for indtægt. Derfor var der behov for et alternativ, der både kunne løse problemet med skovhugst og tilbyde et alternativ til krybskytteri.

Eukalyptustræer skaber resultater

WWF lagde en plan med to løsninger: Vi anlagde plantager med eukalyptustræer, der har den fordel, at de efter bare tre år, kan bruges som brændsel og derfor letter de hurtigt presset på den naturlige skov. Plantagerne blev anlagt tæt op af nationalparken og bliver forvaltet af tidligere krybskytter, der må sælge en andel af træerne.

Dermed forsvinder deres motiv for at skyde og sælge dyr. Samtidig beskytter de nationalparken mod både krybskytter og lokale på skovhugst. Endelig huser eukalyptustræer bikuber, så forvalterne også kan sælge honning til supermarkeder.

Resultat

  • Krybskytter bliver omvendt til forvaltere, får en ny indtægt fra eukalyptusplantager og beskytter nationalparken mod både krybskytter og lokale på træhugst.