Vi kæmper for naturen. Hver dag

Vi mennesker giver desværre ikke naturen lov til at redde sig selv. Derfor redder vi den et projekt ad gangen sammen med vores mange støtter og samarbejdspartnere. Det er et stærkt fællesskab, der gør en forskel for kloden og vores fælles fremtid.

Vores have bliver tømt for fisk

Vi får danskerne til at vælge bæredygtig fisk.

Læs mere

Kamp mod plastik i Kenya

Vi fjerner plastaffaldet fra Kenyas kyst og giver det værdi.

Læs mere

Plastik-Smart

Med Projekt Plastik-Smart er der blevet indsamlet og kortlagt affald på 10 strande fordelt over hele Danmark i maj 2019.

Projekt Plastik-smart

Projekt H&M sømrokker

I samarbejde med H&M, sætter WWF Verdensnaturfonden fpokus på det hav af liv, der befinder sig i vandene omkring Danmark, blandt andet ved at sætte sømrokker ud.

Læs mere

Projekt Danskerne & Havet

Vi har med projekt ´Danskerne & Havet´ engageret over 10.000 danskere i alle aldre langs de danske kyster.

Danskerne & Havet

Opdag Havet 2.0

Med projektet Opdag Havet 2.0 har vi fokus på at gøre danskerne endnu klogere på havets natur ved at skabe innovative og engagerende undervisningsmaterialer på gymnasieniveau. Alt dette er tilgængeligt på hjemmesiden www.opdaghavet.dk, som er et tilbud til såvel biologilærere som elever.

Projekt Opdag Havet 2.0

Biohuts i Grenaa havn

Opførelse af 10 biohuts i Grenaa havn. Biohuts fungerer som hjem for små torsk ved kysten, hvor de kan finde ly og mad, indtil de som større torsk svømmer ud på åbent hav.

Læs mere

Biohuts i Spodsbjerg Havn på Langeland

Fiskebestande i Bælthavet er pressede, da de har mistet værdifuld ålegræs og stenrev, hvor småfisk kunne vokse sig store og finde føde. Vi genskaber nogle af levestederne ved at installere Biohuts i Spodsbjerg Havn, som kan fremtidssikre fiskebestandene.

Læs mere

WWF sætter dansk havnatur på dagsordenen

Havet Kalder er et to-årigt formidlingsprojekt, der har til formål at informere danskerne om tilstanden i de danske have. Havet Kalder er støttet af Aage V. Jensens Naturfond.

Læs mere