Vi sætter fokus på affald smidt i naturen

Med Projekt Plastik-Smart har vi indsamlet og kortlagt affald på 10 strande fordelt over hele Danmark. Indsatsen blev udført i samarbejde med 35 frivillige familier og Netto.

Hver dag ender store mængder affald i naturen via veje, grøfter, kloakker og strande, hvor det påvirker natur og dyreliv. Affaldet bliver inddelt i kategorier, og analysen af resultaterne vil tilvejebringe viden om kilder til affald. Vi undersøger hvilket mekanismer, der forårsager affald i naturen; er det produktdesign, adfærd eller manglende oplysning? Eller er det industrielle procedurer, som er årsag til affaldet? Når vi kender mekanismerne til affald på strandene, kan vi pege på løsninger, der gør en reel forskel for dyr og natur.

Når vi kender problemerne, kan vi pege på løsninger

Ti danske strande blev udvalgt til undersøgelsen. Strandene er fordelt over hele landet og repræsenterer alle typer strande fra åbent hav mod Nordsøen til indre danske farvande samt bynære strækninger. På den måde bliver undersøgelsen et repræsentativt øjebliksbillede af affaldsforholdene på danske strande.

I samarbejde med WWF og Netto, samlede 35 frivillige familiegrupper affald på de danske strande, som derefter blev inddelt i kategorier. Gennem en dybdegående analyse kan vi kortlægge hvilken former for affald, som skader naturen og komme med forslag til løsninger på problemet.

Resultater

  • 6082 stykker affald blev samlet ind. Affaldet havde en samlet vægt på 150 kg.
  • Plastik udgjorde den altovervejende andel.
  • Der var klare regionale forskelle. Strande mod større havområder havde en høj repræsentation af reb, snore og liner fra de maritime erhverv. De bynære strande afspejlede forbrugeraffald fra strandaktiviteter såsom hundeluftning og picnic.
  • De mest fundne kategorier i hele undersøgelsen er uidentificerbare plastikstykker, stumper af snor og line, blød plast fra emballage og poser samt indpakning til slik, is og chips.

Læs rapport (pdf.)