Vi engagerer danskerne i havets spændende verden

Vi har med projekt ´Danskerne & Havet´ engageret over 10.000 danskere i alle aldre langs de danske kyster gennem afholdelse af i alt 38 Opdag Havet snorkelevents i perioden 2014-2016. Samtlige events har været afholdt i tæt samarbejde med samarbejdspartnere herunder bl.a. de større danske akvarier.

Med projektet ønsker vi at åbne danskernes øjne og skabe begejstring for den store og imponerende artsrigdom, som findes under havets overflade både ´on location´ under afholdelse af events samt gennem vores formidling og kommunikation på vores digitale platforme, herunder “Opdag Havet” Facebook-siden.

Et landsdækkende fokus på Danmarks forskellige farvande

Vi har engageret danskere i aldersgruppen 5 – 75 år gennem afholdelse af Opdag Havet snorkel-events. Hvert events lokalitet er blevet nøje udvalgt efter et skarpt kriterium om at dække landet geografisk bredt og samtidig optimere antallet af habitater med forskelligartet marin diversitet og havbund, lige fra Vadehavets mudderbund til de strømmende bælter og Bornholms klippekyster.

Resultater

  • Vi har opnået over 6.100 registreringer af marine arter i vores Opdag Havet App, som er blevet downloadet af over 4.600 danskere.
  • Det gennemsnitlige antal deltagere for de klassiske events var ca. 200, hvoraf 2/3 var aktivt snorklende, og den resterende 1/3 blev på land og deltog i vores formidlingsaktiviteter, læringsspil og øvrige stande.
  • Projektet har opnået relativ stor opbakning både offentligheden og fra medierne, og dermed bidraget positivt til at øge danskernes bevidsthed og virkelyst til at passe på vores fælles havnatur.