Vi skaber innovativt og engagerende undervisningsmaterialer om havet

Med projektet Opdag Havet 2.0 har vi fokus på at gøre danskerne endnu klogere på havets natur ved at skabe innovative og engagerende undervisningsmaterialer på gymnasieniveau. Alt dette er tilgængeligt på hjemmesiden www.opdaghavet.dk, som er et tilbud til såvel biologilærere som elever.

Ude af øje, ude af sind. Det har ofte været havnaturens akilleshæl og har været stærkt medvirkende til, at naturens tilstand i havet er så ringe i dag. Opdag Havet 2.0 er grundlæggende udviklet for at øge de unges bevidsthed og viden om havet – man kunne kalde det havdannelse – og med en forhåbning om, at fremtidige generationer får havet på sinde, og derved passer bedre på det end vi og vores forgængere. Derfor har størstedelen af WWF’s projektindsats været fokuseret på udviklingen af undervisningsportalen OpdagHavet.dk, som effektivt udfylder det eksisterende tomrum indenfor undervisningsmaterialer om marinbiologi til gymnasier.

Banebrydende læring om havet

Resultatet er et decideret ”plug and play” tilbud til biologilærere og elever. Materialerne spænder bredt fra en helt ny grundbog i marinøkologi til en tematiseret podcastserie og animationsfilm, som hjælper gymnasieelever med at knække koden til vanskelige fagbegreber. Vi har også, som de første i Danmark, produceret VR-undervandsfilm (virtual reality) til undervisningsbrug. Således kan undervandsbiotoper opleves i klasselokalet – noget som tidligere har været en klassisk barriere. En lang række nøje udvalgte opgaver er med til at sikre, at OpdagHavet.dk bliver enkelt og oplagt for de tids- og ressourcepressede gymnasielærere at bruge.

Resultater

  • Lancering af www.opdaghavet.dk hvor alt undervisningsmaterialet er samlet til fri afbenyttelse.
  • Deltagelse og afholdelse af work-shops i forbindelse med de vigtigste konferencer, som er rettet mod undervisere (Biokonferencen og Big Bang).
  • Vi har ligeledes afholdt kurset ”Havbiologi i din undervisning” forskellige steder i landet og desuden lanceret en landsdækkende konkurrence på sociale medier, hvor vi udloddet udstyr til undervisningen samt et trykt klassesæt af Opdag Havets grundbog.
  • Da vi også ønsker at sikre opmærksomhed på alle gymnasielæreværelser landet over, vil alle gymnasier modtage et trykt eksemplar af grundbogen.