Vi kæmper mod flammerne for at redde dyrenes hjem

I 2019 oplevede Indonesien den værste sæson for skovbrande siden 2015, og tusindvis af dyr stod forsvarsløse. Vi startede derfor en omfattende kampagne for at sætte fokus på katastrofen og indsamle penge til at redde dyrene og deres hjem.

Det virkede næsten surrealistisk, da der udbrød en uoverskuelig mængde skovbrande i flere af klodens mest dyrebare regnskove. Et af de hårdest ramte lande var Indonesien. Her hærgede skovbrande især øerne Borneo og Sumatra, og et enestående dyre- og planteliv var i alvorlig i fare for at gå til i flammerne.

Desværre viste det sig, at afskovning af regnskoven er en af de primære årsager til, at brandene kunne sprede sig så hurtigt og kraftfuldt. Det er med andre ord menneskets aktiviteter, som ødelægger dyrenes hjem. Hvis vi ikke stopper det, risikerer regnskovens dyr at uddø.

Dyrenes skal reddes, og regnskoven skal genopbygges

Overordnet set kæmper vi for at redde dyrene og genopbygge deres levesteder. Vi støtter derfor det lokale slukningsarbejde og hjælper lokalbefolkningen med at genopbygge tabt regnskov. Vi arbejder langsigtet med at genetablere noget af den regnskov, som vi allerede har mistet, så de truede dyr igen kan få et hjem.

Derudover rådgiver vi danske virksomheder i omstillingen til bæredygtig soja, der er én af drivkræfterne bag afskovningen. Sidst men ikke mindst lægger vi pres på danske og internationale politikere for en grønnere lovgivning.

Resultater

  • Vi skabte stor opmærksomhed politisk såvel som i samfundet på problemets omfang.
  • Vi fik lagt massivt pres på svineindustrien, der importerer soja fra regnskovene.
  • Vi fik indsamlet 250.000 kr., som blandt andet blev brugt til at hjælpe det lokale slukningsarbejde.