WWF kæmper for miljøvenlig energi til Mekong

De fire Mekonglande - Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand og Vietnam – står over for at vælge ny energiplan for regionen. WWF spiller en vigtig rolle i bestræbelserne for, at parterne peger på den mest miljørigtige løsning.

Det er et valg med stor betydning for fremtiden: Enten vælger Mekong-regionen bæredygtig energi nu. Eller også fortsætter den med at være afhængig af forurenende, fossile energikilder eller risikabel og dyr atomkraft. Regionen har nu en unik chance for at vælge miljøet til og blive ledende inden for bæredygtig energi. Og WWF vil gøre alt for, at valget falder ud til fordel for miljøet og fremtiden.

100 procent bæredygtig energi i 2050

Derfor har WWF sammen med partnere fra de fire lande lagt en plan for, hvordan hele Mekongregionen får al sin energi fra miljørigtige kilder inden 2050. WWF vil gøre alt for, at regionen tager imod planen, så andre områder kan blive inspireret og løsningen spreder sig til andre dele af verden

Resultater

  • Sammen med partnere fra de fire Mekong-lande, har WWF fremlagt en både miljøvenlig og omkostningseffektiv plan, der løser Mekongs presserende klimaproblemer.