Ungdommens konference om naturkrisen skal give de unge en stemme

Verdens yngre generationer har krav på en stemme i udviklingen af de nye globale naturmål. Både herhjemme såvel som globalt fortjener de en platform, hvor de kan sætte ord på deres bekymringer for naturen og fremtiden, og hvor de har mulighed for at komme med løsninger og tage ansvar.

Verdens biodiversitet er i voldsom tilbagegang. En million arter er truet af udryddelse som følge af ødelagte levesteder. Vi står ikke bare i en klimakrise, men også i en eskalerende naturkrise. Derfor afholder 100 unge naturforkæmpere ‘Ungdommens konference’ om naturkrisen i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden og Miljø- og Fødevareministeriet. Her kommer de unge mennesker helt ind i det naturpolitiske maskinrum for at diskutere løsninger på den drastiske tilbagegang i biodiversitet. Konferencen skal bidrage til, at miljøministeren får gode råd med til topmødet i Kina, som kan gøre en forskel for de unges fremtid.

De unge kommer helt ind i det naturpolitiske maskinrum

WWF gør brug af forskellige tiltag for at give unge en stemme i naturkrisen. WWF afholder derfor en ungekonference på Christiansborg med en bred repræsentation af unge mennesker. Herudover forsøger vi at engagere og involvere danske unge i diskussion og udvikling af nye globale naturmål.

De frivillige unge bliver involveret og inddraget i projektets aktiviteter, herunder planlægning, udførelse og formidling. Vi giver unge adgang og mulighed for at bidrage med deres anbefalinger direkte til beslutningstagerne i Danmark og internationalt.

Mål og resultater

Ingen naturlige levesteder går tabt

  • Ødelæggelsen af naturens økosystemer skal helt stoppes. Konkret skal der blandt andet være afsat 30 pct. af klodens overflade til natur – på land og til havs – i 2030.

Ingen arter uddør som følge af menneskelig aktivitet

  • Tilbagegangen i arter på globalt plan skal være stoppet i 2030 og kurven knækket. Konkret betyder det, at mindst 30 pct. af de arter, som i dag er truet, skal være i bedring i 2030 og det skal gælde 100 pct. af arterne i 2050.

Det økologiske fodaftryk fra produktion og forbrug er halveret

  • Mindst 50 pct. af klodens landbrugsområder forvaltes bæredygtigt i 2030, og inddragelse af nye naturområder til landbrug skal være stoppet.