WWF sikrer unikt skovområde i Myanmar

På grænsen mellem Myanmar og Thailand ligger Dawna Tenasserim. Det er et af verdens største skovområder og hjemsted for et unikt dyre- og planteliv og hele syv store kattearter.

Dyrelivet i Dawna Tenasserim er afhængigt af store sammenhængende skove. Særligt de store kattearter som tigeren har brug for store områder for at formere sig og undgå indavl. Kraftig skovdrift og landbrug truer tigeren, ligesom unikke dyre- og plantearter, der kun er repræsenteret i Dawna Teneserim, risikerer at gå tabt. Det samme gælder for den asiatiske elefant, gaueren, banteng, tapiren og intet mindre end syv store kattearter, der som det eneste sted i verden er samlet i Dawna Tenaserim.

En bufferzone af bambus

Det er afgørende at beskytte regnskoven på Myanmar-siden for at bevare et stort, sammenhængende skovområde over grænsen til Thailand. Derfor har WWF skabt en bufferzone mod skovdrift og skadeligt landbrug ved at plante bambus, der blander sig naturligt med skoven og tilgodeser de vilde dyrs behov for at kunne jage og bevæge sig i det skjulte. Bambussen bliver solgt til lokale aftagere, og på den måde hjælper WWF både dyrelivet og lokalbefolkningen med skovbevarende initiativer, der tilgodeser alles behov.

Resultater

  • Til gavn for det unikke dyreliv i Dawna Tenesserim lykkedes det WWF at oprette zoner af bambus, der bremsede udvidelsen af landbrugsjord og skadelig skovdrift. Arbejdet er ikke færdigt, men et vigtigt skridt er taget.