08/06/2021

50 fiskebørnehaver skal skabe mere liv i Københavns Havn

Verdens bedste storby at bade i, lystfiskeri fra kajkanten og et væld af rekreative muligheder. Havnemiljøet i København er blandt verdens bedste, og det skal det også være i fremtiden. WWF og By & Havn installerer i dag, på World Ocean Day, 50 fiskebørnehaver, der skal sikre flere beskyttede levesteder for de mindst 28 fiskearter, der i dag findes i Københavns Havn. Det naturforbedrende projekt er det største af sin art i Nordeuropa og det første store udviklingsprojekt i et femårigt partnerskab mellem By & Havn og WWF.

WWF Verdensnaturfonden og By & Havn lancerede i december sidste år et femårigt partnerskab, der med udgangspunkt i FN’s Verdensmål 14, Livet i Havet, skal forbedre levestederne for fisk og øge biodiversiteten i havnen. Partnerskabet indebærer en række konkrete udviklingsprojekter og en fælles naturpositiv vision om at fremme livet under vandoverfladen. Det første store naturforbedrende projekt lanceres den 8. juni 2021, hvor 50 Biohuts installeres i Københavns Havn.

”I København arbejder vi målrettet på at styrke biodiversiteten i byen. Havnen er byens største økosystem og hjemsted for et rigt dyre- og planteliv, så det skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at passe på. Derfor er jeg glad for udsigten til de mange Biohuts, som ikke bare vil skabe sunde levesteder for de mange fisk og andre dyr under overfladen, men også glæde københavnerne, der får mulighed for at opleve mere natur i hverdagen”, siger overborgmester Lars Weiss (S).

”Flora og fauna i Københavns Havn har det fint, men der er naturligvis altid plads til mere liv under havoverfladen, og det er en af de ting, partnerskabet med WWF Verdensnaturfonden sætter fokus på. Vi har givet partnerskabet titlen ’Sammen om havet i havnen’, fordi vi ønsker at lave tiltag, som bringer mere af den vilde havnatur ind i vores havnemiljø. Og det gør vi for eksempel med Biohuts, der giver fiskeyngel bedre forudsætninger for at vokse sig store nok til at overleve ude i havet,” siger Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn.

Adgang forbudt for voksne fisk i fiskebørnehaver

De såkaldte Biohuts består af et stålbur, som indeholder en mindre gitterkasse, der er fyldt op med tomme østersskaller, hvor der kan vokse alger og små organismer. Det yderste stålgitter beskytter de helt unge fisk på under 3 centimer mod de større rovdyr, mens det inderste gitter med østersskallerne giver fiskene mad. Flere beskyttede levesteder øger fiskebestanden. Erfaringer viser, at Biohuts netop giver hurtig effekt i form af øget biodiversitet i vandet og flere fisk, som også bliver til glæde for de mange lystfiskere, der fisker langs med havnens 42 kilometer kajkant og i resten af Øresund.

”Biohuts er en slags børnehaver eller hoteller for fisk, hvor fiskeyngel både kan spise sig mætte og være i sikkerhed for de større, sultne rovfisk i en ekstremt sårbar del af fiskenes livscyklus. Erfaringer med lignende projekter fra fx Middelhavet viser, at en øget fiskebestand i havnene kan have en positiv effekt på fiskebestandene uden for havnene, da mange fiskearter vandrer over afstande,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden og tilføjer:

”Et projekt i denne størrelsesorden gør København til den by i Nordeuropa med flest Biohuts og er et glimrende eksempel på, hvordan By & Havn ved at investere i naturen ikke kun gør noget godt for fiskene og biodiversiteten, men også opnår gevinster på mange andre områder. Fx er flere fisk i havnen med til at styrke balancen i havets økosystemer, som bliver mere modstandsdygtige overfor eksempelvis indvandring af nye invasive arter, samtidig med at der åbnes for flere rekreative aktiviteter. Derfor håber vi også på, at dette projekt med By & Havn kan være til inspiration for andre til en mere fremadsynet tilgang til byudvikling, hvor storby og natur ikke er hinandens modsætninger.”

Overordnet model for havet

Partnerskabet mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden sker som led i WWF Verdensnaturfondens arbejde for, at hele Danmarks hav skal forvaltes bæredygtigt, som det lægges op til i den såkaldte 100-30-10 model. Modellen går ud på, at 100% af Danmarks havareal skal være bæredygtigt forvaltet, 30% af havet skal beskyttes mod direkte trusler, og 10% af havet skal holdes helt urørt. Effektivt beskyttede områder er helt centrale for genopretningen af biodiversiteten til havs. Det, havet kan bære, er i allerhøjeste grad overskredet i dag, og livet i havet har hårdt brug for særligt udvalgte havområder, hvor der er ro til at leve, vokse og yngle.

Mere information

Om partnerskabet findes her.

Om projektet med Biohuts findes her.

Sociale medier: Følg med i partnerskabet mellem WWF og By & Havn på #SammenOmHavetiHavnen og generelt om livet i Københavns Havn på #ByensHavn.