01/07/2024

Sanglærken og elefanten leder efter steder at leve

Næsten halvdelen af verdens migrerende arter er i tilbagegang. Det viser FN’s rapport, som udkom tidligere på året. WWF’s Jacob Fjalland gør dig klogere på, hvordan WWF hjælper de milliarder af rejsende dyr.

Hvad er en migrerende art?

Migration i dyreriget er et fascinerende fænomen. I takt med at sæsonerne skifter, bevæger fisk, fugle, krybdyr, insekter og pattedyr sig mellem forskellige geografiske områder og tilbagelægger lange og til tider abnorme afstande. Eksempler på migrerende arter er ålen, sanglærken, elefanter og pukkelhvalen.

Hvad truer dem?

Det er især manglen på levesteder. De migrerende arter er afhængige af mindst to forskellige levesteder, og ofte har de brug for steder på deres vej, hvor de kan tage føde til sig. Så når de steder forsvinder eller bliver meget mindre, så går det især udover de migrerende arter.

Hvorfor er migrerende arter vigtige?

Migrerende dyr bidrager i høj grad til at skabe balance i de kredsløb, de indgår i. Derfor skal vi tage tilbagegangen alvorligt. Dyrene spreder plantefrø og næring, når de bevæger sig fra naturområde til naturområde og er med til at forme det landskab, de bevæger sig i. Desuden spiller mange migrationsdyr i havet en vigtig rolle for klimaet, fordi de vedligeholder havmiljøer, der optager CO2.

Hvad kan vi gøre for at vende udviklingen?

FN’s nye rapport om verdens migrerende arter er chokerende, men desværre en god indikator for, hvor slemt det står til. Derfor er der brug for handling nu. Vi skal beskytte og genoprette de levesteder, som migrerende arter er afhængige af for at kunne yngle, finde føde og hvile. Her bør der ikke mindst være fokus på verdens vådområder, som mange migrerende fugle- og fiskearter er afhængige af.

Hvad gør WWF?

Det kræver først og fremmest en international indsats, da migrerende arter netop er kendetegnet ved, at de rejser på tværs af lande. Og nogle af dem endda kontinenter. Derfor arbejder WWF for internationale initiativer. Senere på året mødes verdens lande til biodiversitetskonferencen COP16 i Colombia. Her presser WWF fortsat på for en større, bedre og hurtigere indsats for at stoppe tabet af biodiversitet i hele verden.

Jacob Fjalland er innovationsdirektør i WWF Verdensnaturfonden, hvor han i mange år også har været miljøfaglig chef.


FN: Så galt står det til

  • Hver femte migrerende art er i fare for at blive udryddet.
  • Milliarder af dyr foretager hvert år migrationsrejser.
  • Næsten alle fisk på den såkaldte CMS-liste, er truet af udryddelse – inklusive trækhajer, rokker og stør. Det er menneskelig aktivitet, der driver den drastiske tilbagegang!
  • CMS står for ‘Konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr’.