02/06/2023

WWF udsætter sjældne sommerfugle på Sydsjælland

For 200 år siden levede der et stort antal ikoniske dyre- og plantearter på Knudshoved Odde. De fleste er desværre forsvundet. Derfor har WWF genskabt naturen i en mindre del af området, så flere truede og sårbare dyrearter kan klare sig. Nederst kan du se, hvordan det så ud, da vi udsatte den sjældne sommerfugl okkergul pletvinge.

Der er kun få procent rigtig vild natur tilbage i Danmark. Samtidig er mange dyr og planter – især de mest truede og sårbare arter – i tilbagegang. I alt er 1.844 danske arter truede. Den udvikling arbejder vi i WWF Verdensnaturfonden hver dag for at vende.

En af de arter, der er i kraftig tilbagegang, er okkergul pletvinge. Den smukke sommerfugl var tidligere udbredt over store dele af landet, men er i dag næsten helt forsvundet på Sjælland, herunder fra naturområdet Knudshoved Odde.

Men nu vender sommerfuglen tilbage til det sydsjællandske landskab.

Konkret udsætter vi hele 600 eksemplarer af netop okkergul pletvinge. Det sker efter længere tids arbejde med at opdrætte sommerfuglene og samtidig genskabe og genoprette et udvalgt naturområde på Knudshoved Odde.

De smukke sommerfugle udsættes i naturen af seniorrådgiver Anne-Kristine Sverdrup og projektleder i WWF Verdensnaturfonden, Peer Ravn.

Anne-Kristine Sverdrup glæder sig over, at sommerfuglene nu kan komme på vingerne i naturen.

”Det er fantastisk, at vi nu er så langt med projektet og med at genskabe naturen, at vi kan sætte sommerfuglene ud i naturen. Vi har genskabt et stort blomsterrigt, varieret naturområde, som passer godt til truede og sårbare arter. Det giver den nødvendige infrastruktur, så vi kan få robuste, selvreproducerende bestande af sårbare og truede sommerfugle her på Knudshoved Odde,” siger Anne-Kristine Sverdrup, seniorrådgiver inden for dansk natur i WWF Verdensnaturfonden.

Okkergul pletvinge er i dag næsten forsvundet på Sjælland, mens arten er mere almindelig i Jylland.

I næste måned udsætter vi yderligere to sommerfuglearter, hvoraf den ene, markperlemorsommerfuglen, betragtes som særligt truet. WWF udsætter også to stærkt truede biller, grøn og sort pragttorbist, i naturområdet, som ejes af Rosenfeldt Gods.

WWF genopretter dansk natur til gavn for biodiversiteten

Projektet er et af flere store danske naturprojekter, som WWF Verdensnaturfonden igangsatte i 2022. Via naturprojekterne genopretter vi sammen med en række danske fonde naturområder, etablerer levesteder og giver en håndsrækning til en række fredede, truede og sårbare danske dyrearter.

Blandt projekterne er Knudshoved Odde på Sydsjælland, som indtil for 200 år siden var et stort, sammenhængende landskab med et stort antal ikoniske dyre- og plantearter. I alt genskaber vi et 10 hektar stort areal i området.

Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

WWF’s projektområde ved Knudshoved Odde ligger i tilknytning til et stort LIFE-projekt, som er et samarbejde mellem blandt andre Vordingborg Kommune, Rosenfelt Gods, Miljøstyrelsen Sjælland, Ravn-Nature og Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Læs mere her.

Ifølge Anne-Kristine Sverdrup har Danmarks natur akut behov for hjælp, hvis vi skal lykkes med at redde de mest truede arter.

”Der er kun få procent rigtig vild natur i Danmark. Halvdelen af vores arter af fugle, krybdyr og sommerfugle er i tilbagegang. Det er alarmerende. Derfor er det enormt vigtigt, at vi investerer i den danske natur, så vi kan genoprette naturen og beskytte både arterne og deres levesteder. Vi tror nemlig på, at en bedre og sundere dansk natur med højere biodiversitet vil kunne give os alle bedre naturoplevelser,” siger hun.

Se billederne: Sådan så det ud, da sommerfuglene blev sat fri i naturen

Målsætninger for WWF-projektet ”Det Gamle Land” på Knudshoved Odde

  • At etablere ti hektar skovområde med ekstraordinær naturværdi
  • At etablere cirka otte hektar skovlysning
  • At opdrætte og genudsætte tre forsvundne sommerfuglearter over tre år for at skabe livskraftige bestande ved projektets afslutning i 2024
  • At fordoble veterantræernes forventede levealder, så bøg og eg kan blive langt ældre
  • At sikre den ene af Danmarks to sidste bestande af billen sort pragttorbist ved indsamling, opdræt og udsætning. I alt udsættes 2.000 til 3.000 biller i projektperioden
  • At skabe en genetisk reservebestand af Danmarks sidste bestand af grøn pragttorbist gennem opdræt og udsætning. I alt udsættes 3.000 til 4.500 biller i projektperioden

Læs mere om, hvordan WWF beskytter det unikke landskab på Knudshoved Odde.